AI-rådgivning

Specialister indenfor AI

AI-rådgivning

Specialister indenfor AI

AI-rådgivning

Nyttigt for både erhvervslivet og den offentlige sektor

AI-rådgivning

Big data er ny teknologi, der gør det lettere at behandle og analysere store og komplekse datamængder hurtigere og mere præcist. Det handler om at udnytte store mængder data i realtid på tværs af datakilder og formater. Big Data er en teknologi, der omfatter hele værdikæden fra dataindsamling, lagring og behandling til analyse og visualisering.

Vi kan hjælpe dig med at sammensætte oplysninger fra interne og strukturerede datakilder, f.eks ERP-, CRM- og HRM-systemer med ustrukturerede eksterne data, dvs. data, som ikke findes i dine egne systemer. På denne måde kan vi skabe ny indsigt, der hjælper dig til mere effektive beslutningsprocesser.

Hvordan kan du få værdi af AI og Data Science?

Vil du vide mere?

Specialudvikling er et af vores nøglekoncepter, og inkluderer blandt andet gamification baseret på data til energisektoren, skræddersyede løsninger til SmartCity, samt Asset Performance og Operational Analytics inden for industri, transport og infrastruktur. Vi elsker at løse udfordringer med data og se værdien af ​​tværfagligt samarbejde. Derfor modtager vi alle typer projekter.

Kontakt os

Amesto NextBridge

Hvad vi laver.

Virksomheden udvikler koncepter baseret på Big Data og IoT til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Flere af koncepterne er til gavn for indbyggerne i de stadigt voksende byder i Norge og internationalt. Ud over at give forretningsfordele til erhvervslivet og tilfredse beboere i byerne, bidrager de også til et lidt grønnere samfund.

Vores koncepter inkluderer gamification baseret på Big Data til el-industrien, skræddersyede løsninger til "Smart City" og "Smart Industry" løsninger som f.eks involverer planlagt- og tilstandsbaseret vedligeholdelse inden for industri, olieservice, transport og infrastruktur.

 

Data Specialister

Vores højt udannede Data Specialister har alle en ph.d. med baggrund i kvantitative emner og kan hjælper dig til at bruge data til at understøtte forandring, digitalisering og værdiskabelse. Alle har erfaring fra såvel drift som forskning.
Data Specialister
 

Datawarehouse

Vi kan hjælpe dig med at bygge et bæredygtigt Datawarehouse, som kan skaleres over tid, og som kan håndtere forretningslogik, metadata og masterdata på en god måde - og som er bygget i henhold til "best practice".
Datawarehouse
 

Maskinlæring

Ved hjælp af maskinlæring og AI kan vi hjælpe med at systematisere og præsentere data. Kunstig intelligens kan støtte virksomheder med alt fra beslutningstagning, automatiseret kundeservice / chatbots, trafikstrøm, kundesegmentering og analyse af fremtidige ressourcebehov.
Maskinlæring og AI