9 funktioner du bør kende ved valg af rapporteringsløsning

BI-system

9 funktioner du bør kende ved valg af rapporteringsløsning

BI-system

9 funktioner du bør kende ved valg af rapporteringsløsning

16
maj

16. maj 2018

BI-system

9 funktioner du bør kende ved valg af rapporteringsløsning

I løbet af de sidste ti år er arbejdsmarkedet i højere grad blevet globaliseret, og vi oplever hård konkurrence fra det internationale marked. Desuden sker der flere forandringer, som bidrager til endnu stærkere konkurrence.

For at holde sig konkurrencedygtig, er evnen til at afdække forandringer i markedet, og være omstillingsparat meget vigtigt. For at følge med på i fortsatte udvikling, kunne afdække nye trends, og have opdateret information, er god indsigt i relevante data en forudsætning. Hvilket rapporteringsværktøj du har adgang til, kan blive afgørende i denne sammenhæng. Valg af finansielt rapporteringsværktøj kan være vanskeligt – som alle andre virksomheder, ønsker du at tage faktabaserede beslutninger baseret på viden om præcis din virksomhed.

Herunder har vi listet 9 funktioner det er vigtigt at kende til når du skal vælge rapporteringsløsning, for at sørge for at løsningen du vælger giver den bedste adgang til relevant information for dig og din virksomhed.

1. 100% integreret med dit ERP-system 

Alle tabeller og felter fra økonomisystemet bør være tilgængelige for slutbrugeren. Data fra økonomisystemet bør også kunne integreres med elektronisk dokumentcenter og andre datakilder. Derved bliver den spredte information samlet på et sted. Dette giver mulighed for at skabe én rapport som indeholder information fra de forskellige datakilder.
Så snart der sker ændringer i økonomisystemet, bør dette også straks være tilgængeligt i rapporteringsløsningen.

2. Webbaseret løsning

Vi arbejder i en verden som kræver, at du skal være «online» hele tiden for at følge med og være effektiv. Dermed bør rapporteringsløsningen du er ude efter, også være på web. Det skal være så enkelt som at du via en webside eller app, skal kunne se, køre og distribuere rapporter.

3. «Live»-rapportering

Hurtige ændringer og stadig højere krav til præstationer og ydelse har medført, at rapportering på tidstro data ikke længere er et ønske, men et krav. Et effektivt rapporteringsværktøj bør give opdaterede data, så du hele tiden får korrekt information fra økonomisystemet. Du bør også kunne lave rapporter på «live» data, så du enkelt kan kontrollere at rapporten henter de tal, du forventer.

4. «Live»-registrering af budgetdata

Fordelen ved at bruge et værktøj som kan tilbyde en webbaseret budgetløsning er, at du kan registrere budgetdata på web i din browser, som gemmes direkte i økonomisystemet. Dermed er budgetdata tilgængelig fra økonomisystemet i det sekund du trykker på opdater i din webbrowser.

5. Fleksibilitet til at lave rapporter som du vil

Standardrapporter og standardmodeller kan være et godt udgangspunkt når du vil tilpasse rapporter til din virksomhed – for i mange tilfælde har du behov for at skræddersy dine egne rapporter for at få bedst mulig adgang til relevante data. Da er det meget vigtigt, at du har et værktøj som er fleksibelt, så du selv kan lave akkurat de rapporter, du ønsker.

6. Fleksibilitet til at lave budgetter som du vil

Du bør også kunne skræddersy budgetformularer med direkte adgang til økonomisystemet. Hvis du laver budgetter i Excel, bør løsningen du vælger også have mulighed for at benytte eksisterende budgetter du har i Excel. Tag også hensyn til at løsningen frit lader dig vælge detaljeringsniveau på budgetdataene og udformning af budgetmodel.

7. Automatisk publicering af rapporter

Rapporter skal kunne køres og distribueres på forhåndsdefinerede tidspunkter eller manuelt distribueres efter behov. Løsningen du vælger bør kunne logføre alle kørsler, så du enkelt kan se hvornår kørslen fandt sted, og hvem som har modtaget hvilke rapporter.

8. Visuel præsentation af data

Et andet vigtigt aspekt ved rapportering er visualiseringen af data. Det bør være muligt at bygge visuelle dashboards, som præsenterer nøgletal, trends og udfordringer på en intuitiv og brugervenlig måde. Gennem diagrammer kan information spredes på en enkel og forståelig måde i virksomheden. God informationsdeling internt kan igen bidrage til mere faktabaserede afgørelser fra den enkelte ansatte.

9. Koncernrapportering 

Ofte indebærer en organisationsstruktur et moderselskab med flere datterselskaber. Det er da vigtigt at kunne rapportere på tværs af disse selskaber. Rapporteringsløsningen du vælger bør da kunne agregere data fra alle datterselskaber, eliminere koncern-interne transaktioner og tage hensyn til valutakonverteringer.

 

Vil du vide mere om OneStop Reporting?

Kontakt os for en uforpligtende dialog. 

 

Med venlig hilsen

Thor Wexø

Løsningsrådgiver hos Amesto

Tlf. +45 49 22 46 46

Send en mail