Har du tænkt over hvad der motivere dig?

HRM

Motivation

Er du opmærksom på, hvad der skal til for at motivere dig?
Eller dine ansatte?

HRM

Motivation

Er du opmærksom på, hvad der skal til for at motivere dig?
Eller dine ansatte?

10
jul

Lena Nørbæk , 10. juli 2020

Har du tænkt over hvad der motivere dig?

Har du motiverede medarbejdere, så har du også medarbejdere som er effektive og glade. Det viser erfaringer fra undersøgelser. Fx viser Gallups Employee Engagement undersøgelsen, at virksomheder med de mest motiverede ansatte, klarer sig 10 % bedre på kundeloyalitet, 21 % bedre på indtjening og har 20 % højere produktivitet end de virksomheder, som har de mindst motiverede ansatte.

Det giver god mening at arbejde aktivt med motivation i dit team. Som leder, er det din opgave at vide, hvordan du kan motivere dine medarbejdere – så ved du, hvad der motivere dine medarbejdere?  

Hvad er motivation?

Ordet motivation stammer fra det latinske “movere”, som betyder at bevæge eller flytte sig. At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd og til sidst resulterer i, at personen præsterer noget bestemt.

Føler vi os ikke motiveret, så præger dette vores adfærd, engagement og vores præstationer – Omvendt, når vi er motiveret, “flytter eller bevæger” vi os i en positiv retning.

Der er forskellige faktorer, som kan skabe motivation. Ifølge Herzbergs er nogle af disse forfremmelser, anerkendelse, indflydelse, ansvar samt meningsfyldt arbejde. Andre faktorer som fx løn, jobsikkerhed, arbejdsforhold og forhold til kollegaer og ledelsen er, ifølge Hertzberg, ikke motivationsfaktorer men derimod vedligeholdelsesfaktorer. Disse faktorer skaber ikke motivation, men kan reducere utilfredshed hos vores medarbejdere.

Det betyder at du fx kan etablere et godt arbejdsmiljø, som er en vedligeholdelsesfaktor, men du skal kende dine medarbejdere rigtig godt, for at vide, hvad det er der motiverer dem. Jeg giver Herzberg ret i at fx arbejdsforhold og løn ikke er motivationsfaktorer, men at vedligeholdelsesfaktorerne, som også kan kaldes for hygiejnefaktorer, skal være opfyldt, førend man kan begynde at tale om at motivere sine medarbejdere.

Hvad angår motivationsfaktorer, så mener jeg at følgende faktorer kan skabe motivation og det er disse, du som leder skal være opmærksom på hos dine medarbejdere.

Anerkendelse – hvilken form for anerkendelse har dine medarbejdere behov for? Anerkendelse er det en individuel ting. Nogen har brug for et klap på skulderen og andre har brug for noget helt andet... for den ros, som du får fra din leder og oplever som en anerkendelse, bliver måske betragtet som værdiløs, hvis din kollega fik den.

Og når det er sagt, så er anerkendelse er mange ting og det er absolut ikke kun chefen der har adgang til – eller ansvar for - at uddele den.

Udviklingsmuligheder & forfremmelse. At mestrer sit arbejde er en vigtig parameter for, at vi er motiveret i det daglige, men vi skal heller ikke være alt for gode til vores arbejde. Vi har behov for at blive udfordret og have mulighed for at udvikle sig. Det er dit ansvar, som leder at sikre, at der er indlagt mulighed for at “komme ud af vores komfort zone”, hvad enten det er gennem faglig udvikling internt, kurser i byen, forfremmelse, forflyttelse eller på anden måde. Igen er det individuelt, hvad udviklingsmuligheder skal bestå af – men det er et afgørende punkt, hvis man vil skabe motivation hos sine medarbejdere.

Du skal give tillid for at få tillid! At opleve at man har tillid fra sin nærmeste leder kan være ekstremt motiverende. Personligt er det for mig, en af de største motivationsfaktorer. Og du skal som leder finde den svære balance mellem kontrol og tillid for at dine medarbejdere kan blive motiveret af dette.

Meningsfyldt arbejde -Jeg har tidligere skrevet om meningsfyldt arbejde på denne blog. Det indlæg kan du læse om her https://www.amestosolutions.dk/blog/Meningsdannelse/   - Er der mening med galskaben?

En stor del af at have et meningsfyldt arbejdet er at man oplever at du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og at ansvaret ligger på dig. Indflydelse og ansvar kan være store motivationsfaktorer hos dine medarbejdere og kan ofte medvirke til at fastholde den langvarige motivation, samt at medarbejderen bliver i virksomheden.

Kommunikation – Personligt er jeg stor fortaler for, at du aldrig kan kommunikere for meget. Det ved jeg at nogen vil være uenig i og sige at, fortrolige emner og sager kan ikke kommunikeres ud. Men så er det min påstand, at det netop er dét som du skal kommunikere.

At føle, at man som medarbejder, er godt informeret med virke som en motivationsfaktor. At forstå helheden og vide hvilken rolle man selv spiller, kan bidrage til at man lige yder det ekstra i løbet af dagen. En anden motivationsfaktor er feedback og når man så yder dét ekstra og får en konstruktiv feedback på opgaven, så bliver værdien af dette arbejde gjort tydelig overfor medarbejderen og resten af organisationen.

Dette bringer mig tilbage til – Har du tænkt over hvad der motivere dine medarbejdere?

I en 1:1 samtale med dine medarbejdere kan I sammen tale jer frem til en fælles forståelse af, hvad der motivere den enkelte og derved gøre det tydeligere for dig, hvordan du kan motivere hver enkelt af dine medarbejdere.

Skal vi tage en snak om hvordan du griber denne opgave an, så stiller jeg gerne op.

Lena Nørbæk

Lena Nørbæk


Lena Nørbæk er Sales Executive hos Amesto Solutions med speciale i forandringsledelse og processerne omkring implementering af nye systemer. Lena har arbejdet med ledelse, HR og kommunikation siden 2010 og har desuden læst en HD i organisation og ledelse.

Lena kan træffes på telefon +45 26799902