Hvad er egentlig forskellen mellem et budget og en prognose?

BI og rapportering

Hvad er egentlig forskellen mellem et budget og en prognose?

BI og rapportering

Hvad er egentlig forskellen mellem et budget og en prognose?

2
sep

Thor Wexø , 2. september 2017

Forskellen mellem et budget og en prognose

Begreberne prognose og budget bruges ofte synonymt. For mange har begreberne stort set samme betydning. Hvis vi dykker ned i forskningsartikler på området ser vi dog, at der er nogle forskelle mellem budgetter og prognoser. Disse forskelle vil vi forsøge at kaste lys over her.

Budget

Et budget er en omstændelig og detaljeret plan som ledelsen kan bruge til at forudsige præstationsniveauet for virksomheden i fremtiden. Udarbejdelsen af budgettet omfatter ofte flere i organisationen, og gøres normalt årligt før det kommende regnskabsår. Når budgettet laves på denne måde er det år, der budgetteres for, ikke i gang, og man har således ingen virkelige data at forholde sig til. Hvis man har historiske data, kan de være gode at benytte som grundlag for at forudsige det kommende år også.

I budgetprocessen er det vigtigt at kortlægge de kritiske succesfaktorer for din virksomhed i dag, ud over nøgletal som EBITDA, finansieringsgrad, driftskapital osv., da kendskab til sådanne faktorer er afgørende for rentabel drift. I løbet af året kan ledelsen følge den faktiske udvikling og foretage korrigerende tiltag om nødvendigt.

Det er også værd at nævne, at de fleste af nøgletallene vil være baseret på balance- og likviditetstal. For at sikre nøgletalsparametre bliver det dermed lige så vigtigt at udarbejde balance- og likviditetsbudget, som resultatbudgettet.

Prognose

På den anden siden er udarbejdelsen af prognoser, som ofte sker flere gange i løbet af året. Når økonomiansvarlige i virksomheden ser, at virkeligheden afviger fra det oprindelige budget, kan korrektioner foretages. Mange bruger også faktiske regnskabstal hidtil i år, kombineret med prognoser resten af året. Prognoser indebærer således regelmæssige ændringer efterhånden som året skrider frem.

En prognose indebærer normalt ikke en omstændelig evaluering af afvigelsen mellem budgettet og de faktiske tal, men faktiske tal anvendes som vigtige input til, hvordan budgettet bør korrigeres fremadrettet. Der kan også benyttes historiske data til at udvikle endnu bedre prognoser. Historiske data kan være gode til at afdække tendenser, og dermed bedre regulere forventninger om fremtiden.

Resumé

For at opsummere vores korte beskrivelse af budgetter og prognoser, er budgettet ofte selve grundlaget for virksomhedens forudsigelse af fremtiden. Udarbejdelse af budgettet kræver som regel en omfattende planlægningsproces, hvor der anvendes historiske data, kritiske succesfaktorer afdækkes og nøgletal udarbejdes for at sikre rentabel drift. Prognoser er ofte korrigeringer af det oprindelige budget efterhånden som man får adgang til faktiske tal. Processen med at udvikle prognoser er normalt kortere, da man har budgettet som udgangspunkt, og gøres gerne med jævne mellemrum i løbet af året.

Fordi prognoser udarbejdes hyppigere end budgettet og tager hensyn til reelle data, er prognoser sandsynligvis en mere pålidelig kilde, når du skal foretage valg og ændringer. Budgetter kan bestå af mål, som er vanskelige at opnå, hvis fremtiden bliver meget anderledes, end man havde troet. Hvis ændringstakten i din branche samtidig er høj, kan det budget, som blev lavet før årets begyndelse hurtigt blive forældet.

Thor Wexø

Thor Wexø


Sales Manager og teamleder

Thor er løsningsrådgiver hos Amesto Solutions. Thor har siden 1996 hjulpet både private og offentlige virksomheder med den digital omstilling. Således har Thor i mange år arbejdet med rådgivning indenfor procesoptimering og digitalisering, og har hos Amesto Solutions blandt andet været med til at hjælpe virksomheder som Scania, Thygesen Transport, HCS Transport og Fredsøe.