Kan resultatsikring og moderne ledelse kombineres?

Ledelse

Kan resultatsikring og moderne ledelse kombineres?

Ledelse

Kan resultatsikring og moderne ledelse kombineres?

12
okt

12. oktober 2018

Kan resultatsikring og moderne ledelse kombineres?

Hvad bør lederen vælge: At have et knaldhårdt fokus på mål og resultater, eller vise tillid til de ansatte og sørge for at de er selvstyrede og bygger gode relationer?

For mig er svaret soleklart: Ja, tak, til begge dele. Den vigtigste opgave, vi har som ledere, er at skabe resultater. Men at udøve en målrettet og resultatorienteret ledelsesform udelukker ikke frihed og tillid. Måske tværtimod.

De fleste norske virksomheder har i dag forladt traditionelle autoritære former for lederskab til fordel for fladere strukturer, relationer og tillid. Samtidig oplever jeg, at pendulet har svinget for langt til siden. Moderne ledere i Norge i dag har simpelthen været bange for at snakke om resultater. Tror vi, at ydeevne og moderne ledelse ikke kan kombineres?

Sat lidt på spidsen handler relationsledelse om at vise medarbejderne hvilke mål der gælder og lade dem finde deres vej. Som ledere skal vi stole på, at medarbejderne løser deres job, men det betyder ikke, at de ikke behøver hjælp undervejs? Ledere kan også have brug for både hjælp og værktøjer til at støtte medarbejderne undervejs. For som ledere kan vi være verdensmestre i planlægning, fastsættelse af mål og strategier, men det er først, når vi oversætter de langsigtede planer til konkrete tiltag her og nu, at strategierne giver de faktiske resultater. Vi skal sikre resultaterne.

"Det mest værdifulde værktøj lederen har, samtalen, er så indlysende, at mange synes at have glemt det," skriver Ole I. Iversen, forfatter og lektor i organisationspsykologi ved BI, i en kronik om ledelse.

Faktisk er "Resultatsikringsmøder" baseret på samtaler. Ved hjælp af regelmæssige samtaler, målkort og fællesmøder udfordrer og støtter man hinanden - uanset niveau. Resultatsikring er en metode, der skal sikre, at vi udfører det, vi har sat os for, og at vi træffer de rigtige valg undervejs. Amesto Solutions introducerede denne metode i 2017 og har allerede opnået betydelige resultater: Første halvdel af 2018 viser en overskudsgrad på 8,1% mod 1,2% samme periode sidste år og måske endnu vigtigere; Vi har en mere omfattende og koordineret organisation end nogensinde før.

Resultatsikringsmøder er et ord, som for nogle kan give negative associationer. Nogle hævder at det er for kortsigtet, og andre kan føle, at arbejdsdagen bliver for kontrolleret. Dette er imidlertid en metode, hvor alle kan mene noget om hinanden på tværs af jobtitler og ansvar, og hvor det ikke er så vigtigt, hvem der bestemmer, men hvad vi beslutter - noget, som for mange er uvant.

Vi skal blive bedre til at klare at få input fra kolleger om, hvordan vi kan vokse og gøre vores arbejde endnu bedre. Samtidig må vi turde give medarbejderne tillid og frihed til at løse opgaver, som de selv mener er rigtige. Og vi skal være optagede af resultatsikring.

En leders opgave er derfor at gøre det muligt for medarbejderne at udvikle og bruge deres styrker så ofte som muligt, under frihed, men med definerede resultater som mål. Det er her motivationen og værdierne skabes.

Skrevet af Wenche Evertsen,
Administrerende direktør i Amesto Solutions Norge