elektronisk dokumenthåndtering

  • Mangler du overblik over indgående fakturaer?
  • Er det usikkert at flytte dokumenter? 
  • Er sagsbehandling ressourcekrævende?

Elektronisk dokumenthåndtering er måske et af de mest ressourcebesparende værktøjer ud over administration. 
Resultatet af at indføre et elektronisk workflow er en bedre oversigt over indgående fakturaer, og dig og dine medarbejdere får nem adgang til historiske data.

Elektronisk dokumenthåndtering giver:

  • bedre udnyttelse af tiden
  • bedre oversigt over indgående fakturaer
  • sikkerhed ved flytning af dokumenter
  • enkel adgang til historiske data  

Kontakt os / bestil materiale