AMESTO

Hos Amesto mener vi, at e-handel bliver et vigtigere og mere strategisk værktøj for moderne virksomheder. Derfor tilbyder vi vores kunder en dynamisk og fremtidssikret e-handelsløsning. Men hvorfor mener vi, at det er så vigtigt for din virksomhed?

AMESTO

  • Er din webshop ikke integreret 100% i ERP-løsningen?
  • Er det for tidskrævende at håndtere ordrer fra kunderne?
  • Er det besværligt at flytte data fra ERP-systemet til webshoppen?

Rapport om B2B e-handel fra Dansk Industri: 

Forretningsmodellen i den klassiske b2b handelsvirksomhed er under pres. E-handel, øget gennemsigtighed via internettet og øget globalisering udfordrer handelsvirksomhederne. Nøglen til at være på forkant med udviklingen ligger i høj grad i forsyningskæden, som er krumtappen i mange handelsvirksomheder. DI Handels SCM-rapport peger på nye muligheder og trusler, som man som virksomhed bør forholde sig til i kampen om kundernes gunst: Leverandørsamarbejde, udvikling af nye services og strategisk indkøb er bud herpå. 

Download rapporten her 


E-handelsløsning webshop til Visma Business

Danske virksomheder skal fokusere på innovation og skabe kreative og intelligente løsninger for at kunne konkurrere med udenlandske virksomheder. Vi mener, at god service og hurtig betjening kan være med til at adskille de danske virksomheder fra udenlandske, og god service er som regel understøttet af virksomhedens hjerte: ERP-systemet.

Vi har solid erfaring med at løse en lang række konkrete behov hos vores kunder. For eksempel: 

 

    


 

RMA - Return Material Authorization

For mange virksomheder er det en tidskrævende og “DB-slugende” proces at håndtere reklamationer og servicering af virksomhedens afsatte produkter. Desuden kan det skabe brandingmæssige udfordringer, hvis kunderne ikke føler sig serviceret hurtigt nok, da manglende/langsom service giver en ringere oplevelse.

I en effektiv e-handelsløsning adresseres dette fx ved at “sætte strøm” til den fysiske returseddel. Men at skabe en dynamisk formular alene er ikke nok; vi skal også motivere kunderne til at bruge systemet. Her har vi god erfaring med at skabe et automatiseret emailflow, som dels minder kunderne om at RMA-portalen eksisterer og dels minder dem om, at det nu er tid til at sende produktet til service. En RMA-portal vil nedsætte den tid virksomheden bruger på at håndtere serviceordrer og retursager radikalt. Yderligere vil systemet sikre, at der ikke fejlindtastes.


   

visma zpider alternativProduktkonfiguration

Med produktkonfiguration skaber vi et salgsværktøj, en selvbetjeningsportal og sparer store tidsmængder ved at automatisere processen.

Virksomheder som sælger sammensatte produkter (flere produkter som ved en samling bliver til ét) kan med fordel skabe en online produktkonfigurator. Virksomheden har sikkert en række forretningsregler, som bestemmer hvordan en stykliste kan konfigureres. Disse regler er måske også defineret i virksomhedens ERP-system. Såfremt disse styklisterelationer ikke er at finde i ERP-systemet, men måske i Excel eller i salgsafdelingens hoveder, er der god grund til at få dette systematiseret elektronisk, for herefter at give virksomhedens kunder mulighed for selv at konfigurere og købe et færdigkonfigureret produkt.

Dette skaber for kunden en god serviceoplevelse. Desuden kan kunden nu uforpligtende udregne et tilbud, uden at skulle have fat i en salgskonsulent. Når det så er sagt, kan vi med fordel opsætte et automatiseret mailflow, som via e-mail minder kunden om, at der ligger en tidligere konfigurering som endnu ikke er bestilt. Det er også relevant viden for virksomhedens sælgere, at kunden har udregnet et tilbud på virksomhedens portal.



   

Indkøbsportal

Mange handelsvirksomheder samhandler med underleverandører, hvor EDI bare ikke er en mulighed. Dels kan der være tekniske årsager og dels kan der være økonomiske årsager. Derfor er et klassisk indkøbsflow en ren tidssluger for handelsvirksomheder, som benytter underleverandører.

Vi har skabt en indkøbsportal, som integrerer virksomhedens indkøbsmodul i ERP-systemet. Dette betyder, at når virksomheden opretter en indkøbsrekvisition i ERP-systemet sendes denne helt automatisk ud på indkøbsportalen. Herefter modtager den rette leverandør en e-mail med et direkte link. Hernæst lander leverandøren på indkøbsrekvisitionen på indkøbsportalen og indtaster leveringsdato pr. ordrelinie. Til sidst lander informationerne i ERP-systemet, og indkøbsrekvisitionen kan nu konverteres til en indkøbsordre.



   

B2C e-handel

Over de seneste år har vi overværet et mindre paradigmeskifte, hvor flere grossister og handelsvirksomheder i højere grad tilbyder salg til “slutkunderne”. Første skridt er typisk, at virksomheden eksponerer sine produkter, dog med en vejledende salgspris. Ved næste skridt for virksomheden åbnes der nu op for at “slutkunder” kan købe online. Paradigmeskiftet er her, at handelsvirksomheder og grossister reelt set springer forhandlerleddet over og sælger direkte til “slutkunden”.

Ved at genbruge fra virksomhedens B2B-webshop kan virksomheden nu styre, hvilke informationer og produkter der skal være tilgængelige på B2C webshoppen og dermed segmentere på tværs af de to kanaler.


   

webshop

B2B e-handel

B2B e-handel løser helt klassisk to ting: 1. gør det muligt for kunder at betjene sig selv og 2. giver en platform hvor vi kan skabe mersalg.

Den store kunst er i B2B e-handel at imødekomme kunderne i øjenhøjde. Analysér kundens behov og skab derfra en oplevelse som er tættest mulig på den kunden har ved opkald/mail/fax til virksomheden. Et eksempel er når virksomhedens kunder sender et regneark eller kopierer fra et regneark ind i en mail. Denne arbejdsgang kan genskabes ved at give kunden mulighed for at kopiere fra et regneark direkte ind i indkøbskurven. Et andet eksempel er, når kunden kender virksomhedens varenumre udenad: så tilføjer vi en “quickorder”-funktion, hvor kunden indtaster det ønskede varenummer og antal, hvorefter det lægges i kurven. Herved skaber vi en Excel-lignende oplevelse vha. tastaturet, men sikrer at kunden ikke taster forkert. Det handler i store træk om at adressere virksomhedens forskellige kundetyper. Nogle kunder skal inspireres, mens andre ønsker at aflægge en ordre hurtigt eller fremfinde en faktura.

Med B2B e-handel optimerer vi den tid virksomheden bruger på at betjene ordrer og fakturaforespørgsler. En sund øvelse før B2B e-handel indføres, er at foretage en beregning på hvor meget tid der internt bruges til de trivielle forespørgsler, som fx ordreoprettelse, leveringstidsforespørglser og fakturafremsendelse. Dette kan sandsynliggøre en estimeret tidsbesparelse og dermed retfærdiggøre en investering.


   

PIM - Product Information Management

De danske e-handelsanalyser for 2014 viser, at de vigtigste faktorer for forbrugerens valg af webshop er tryghed, korrekte produktdata og billeder. De fleste virksomheder bruger oceaner af tid på at vedligeholde produktinformation i kanaler som web, prislister, kataloger, brochurer, POS, distributørportaler, o.l. Når en virksomhed lancerer en ny produktlinje eller større kampagne, er mønstring af produktinformation en disciplin som får det til at løbe koldt ned af ryggen på selv de mest erfarne produktchefer. 

Hvad er PIM?
PIM kan være løsningen for mange virksomheder som døjer med komplekse produktdata og/eller mange markedsføringskanaler. PIM står for Product Information Management og er altså et program der bidrager til en lettere håndtering af produktdata og sikrer nem vedligeholdelse og strukturering af alle de informationer, filer, tegninger, pdf’er som produktet er omgivet af. 
Denne illustration viser hvor let det bliver at finde de produktdata, der skal bruges til udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmateriale, når man har et velfungerende PIM system i sin virksomhed.

PIM

PIM er smart fordi det giver os et centralt sted at placere alle vores produktdata, så hele organisationen kan finde alle data omgivende produktet i ét og samme system. Når vi har centraliseret vores produktdata, bliver det interne releaseworkflow i virksomheden langt hurtigere, hvilket betyder, at vi kan komme hurtigere til markedet med nye produktsortimenter og smidigt kan ændre i det eksisterende. PIM kan skabe en langt mere smidig og agil virksomhed, som hurtigt kan reagere på markedsændringer og tilpasse sig udviklingen. 
Ud over at være fantastisk som værktøj til at strukturere data, har PIM det vi vil kalde positive afledte effekter, hvilket i virkeligheden nok er en underdrivelse ift. den værdi de giver virksomheden. Ud over den store værdi det har at centralisere virksomheders data, får vi nu også mulighed for at skubbe vores data fra differentierede sortimenter og versioner ud i en lang række kanaler ved brug af minimale ressourcer.

 

AMESTO

Kontakt os / bestil materiale