Amesto Analyze

Amesto Analyze.

Amesto Analyze.

Træf de rigtige beslutninger med Amesto Analyze.

Gode rapporter og analyser er en forudsætning for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Med Amesto Analyze arbejder du med alle tal direkte fra Visma-softwaren og har mulighed for at præsentere disse på en enkel og professionel måde. Hovedprincippet bag Amesto Analyze er, at det ikke er nødvendigt, at brugeren har tung kompetence inden for økonomi eller Visma-softwaren for at have fuldt overblik og kontrol.

Analyze er udviklet af Amesto Solutions for brugere af Vismas økonomisystemer og benyttes i dag af flere hundrede virksomheder – både små og store. Systemet indeholder alle moderne funktioner for at behandle, analysere, forespørge, rapportere og præsentere økonomi- og logistiktal på en enkel måde. Tallene kan præsenteres, som brugeren ønsker, i form af tabelrapporter eller farvegrafer med professionelt layout.

Analyze er udviklet i Microsoft værktøj og er "online" med Visma økonomisystem 
Dette gør, at Microsoft Office værktøjer, som Excel og Word, bliver en del af virksomhedens rapporteringsløsning. Funktionaliteten og dataadgangen, som tilbydes i Analyze, giver brugeren helt nye muligheder for kontrol og detaljeret overblik over virksomhedens økonomiske tilstand og udvikling.

Rapportering gjort enkelt

Ved hjælp af ”drilldown” – klik på et tal og se underliggende data - kan man hurtigt identificere årsagen til afvigelser, og Excel gør, at brugeren selv, fra et kendt værktøj, har fuld mulighed til at udvikle, redigere og præsentere egne økonomirapporter, som opdateres automatisk ved ændringer i Visma.

Solidt grundlag for reel økonomisk styring og kontrol

Analyze indeholder en del standardrapporter og et formelsæt (funktionsbibliotek), som gør brugeren i stand til at lave egne rapporter - enten med standardrapporterne som udgangspunkt eller frit efter virksomhedens egne skabeloner og krav.

Kort gennemgang af Amesto Analyze Excel

Kort gennemgang af Amesto Analyze Drilldown