Tilgængelige data, uanset hvor du er

OSR Portal.

Tilgængelige data, uanset hvor du er.

OSR Portal giver dig en unik mulighed for at holde dig opdateret på betydningsfuld information – det eneste du har brug for er en browser. Kørte rapporter arkiveres for historik og sammenligning, samtidigt med at der kan opsættes automatisk distribution af rapporter til kunder og kolleger. Budgetregistrering foregår med direkte tilbageskrivning til økonomisystemet og hjælpemidler såsom fordelingsnøgler, historiske tal og workflow forenkler og forbedrer flowet i budgetprocessen.

Via Dashboard Designer kan du skabe visuelle fremstillinger af data for en intuitiv og brugervenlig præsentation af information i virksomheden.

OSR Portal produktvideo.

OSR Portal giver dig adgang til rapporter, budgettering og analyse, uanset hvor du er:

 • Det eneste du har brug for er en browser og netadgang.
 • Hvis du budgetterer foregår det med direkte tilbageskrivning til økonomisystemet.
 • Du kan også opsætte faste kørsler af rapporter.

Produktfordele

 • Web-baseret rapportering og budgettering; kræver ingen andre værktøj end en browser
 • Enkel og effektiv kørsel af rapporter
 • Web-baseret budgetregistrering med direkte tilbageskrivning til økonomisystemet
 • 100% integreret med dit ERP-system og andre tilknyttede databaser/forretningssystemer
 • Enkel implementering
 • Kræver minimal slutbrugeroplæring

Funktionalitet

 • God strukturering af dit rapportbibliotek i mapper
 • Drill-down i alle rapporter til underliggende transaktioner, med visning af indscannede bilag
 • Enkel dashboard-design med træk-og-slip-funktionalitet
 • Deling af rapporter via link eller QR-kode
 • Arkivering af kørte rapporter for historik og sammenligning