Markedsføring

Markedsføring og segmentering

Amesto tilbyder systemer som kan hjælpe jer til mere målrettet markedsføring og øge effektiviteten i salgsteamet.

Markedsføring

Definér nemt målgrupper i SuperOffice Sales and Marketing

Markeds- og kundesegmenteringsfunktionaliteten i SuperOffice CRM lader dig nemt og enkelt definere målgrupper. Ved at lave målrettede kampagner i flere kanaler finder du effektivt frem til flere potentielle kunder.

   

Fordele ved at bruge SuperOffice CRM værktøj til at drive multikanal markedsføring:

  • Øger effektiviteten i salgsteamet
  • Øger indtjeningen gennem et mere effektivt salgsteam
  • Øger mærkevarekendskab
  • Enkelt at drive målrettet og relevant kommunikation med dine kunder
  • Enkelt at definere nichemarkeder 

En vellykket multikanalstrategi er at have et sæt med kundedata

En vellykket multikanal-strategi betyder blandt andet et sæt med kundedata på kunden uanset hvilken kanal vedkommende bruger. Som virksomhed kan du dermed udnytte kanalene til det de er bedst egnet til, men lader det være op til kunden, i hvilken kanal vedkommende vil handle eller søge information. Flere kanaler kan også bruges simultant, hvis et budskab ønskes forstærket gjnnem at benytte for eksempel både e-mail og SMS-udsendelse.

CRM salgs- og markedsværktøj hjælper dig med:

  • Håndtering af salgsmuligheder
  • Håndtering af målgruppelister
  • Import fra forskellige datakilder
  • Segmentering

Løsningen sørger for god informationsdeling fra markedsføring til salg - 

Du kan spore forespørsler fra potentielle kunder og videreformidle dem til sælgere, således at der reageres hurtigt og ingen muligheder går tabt.

Find den rigtige målgruppe med SuperOffice Sales & Marketing!