Visma Document Center

Dokumenthåndtering

Visma Document Center

Dokumenthåndtering

Visma Document Center

Fuld kontrol med Visma Document Center

Mangler du overblik over indgående fakturaer?
Er det usikkert at flytte dokumenter? 
Er sagsbehandling ressourcekrævende?

Elektronisk dokumentflow i regnskabsarbejdet er ressourcebesparende og overskueligt. Visma Document Center udvider virksomhedens forretningsløsning med en sikker, elektronisk bilagshåndtering. Resultatet er langt mere effektive rutiner for dokumentadministration, attestering, arkivering og genfinding af bilag.

  • Bilag scannes direkte ind i et elektronisk arkiv
  • Efter indscanning påføres bilagsinformation, og dokumentet sendes til de ønskede modtagere
  • Information om projekt og andre omkostningsbærere kan påføres af attestant før godkendelse 
  • Hurtigere og mere effektivt dokumentflow
  • Automatisk indlæsning af fakturaer
  • Nemmere sagsbehandling (attestering, godkendelse, opfølgning)
  • Forenklet arkivering og genfinding
  • Fuldt integreret med økonomisystemet

Godkend på mobilen

Bliv Approval-bruger i Visma Document Center

Visma Document Center kan udvides med produktet Visma Approval Center, som gør det muligt at godkende fakturaer direkte på web eller mobil (Visma Portal-løsning). Man kan på denne måde godkende fakturaer uden lokal installation. Det foregår ved, at brugeren modtager et link på mail og derfra logger på Visma Approval Center og godkender sine bilag.

Stedfortræder-funktion.Bedre håndtering af mails og notifikationer.

Mere enkelt og intuitivt.

Bedre tilgængelighed. 

Se en kort gennemgang af Visma Approval (norsk) 

ON PREMISE ELLER ONLINE

Hvilket ERP-system skal du vælge?

Amesto tilbyder en effektiv ERP-løsning uanset om du vil køre din løsning on premise eller i skyen

Visma Business

On-premise forretningssystem: Med Visma Business får du et professionelt system, som giver dig fuld kontrol over hele værdikæden og er 100% åbent for integrationer.
Læs mere om Visma Business
 

Visma.net

Cloud forretningssystem: Visma.net er et ERP-system som hele virksomheden enkelt kan have adgang til. Al data, al information – ja, hele ERP-systemet – ligger i skyen. Ingen omkostningstunge servere eller dyr opgradering. Let tilgængelig på mobil, tablets og pc.
Se mere om Visma.net