<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

9. mar.

Hvad betyder ERP, CRM, MPS, SCM, SaaS?

Forvirret over alle de forkortelser og forskellige betegnelser, som vi i IT-branchen “smider” rundt med? Vi elsker at bruge forkortelser – vi benytter endda forkortelser på betegnelsen, såkaldte TBF’er – TreBogstavForkortelser.

 

Fortvivl ikke – vi har lavet en lille oversigt over en række forkortelser og udtryk. Vi håber, at det giver et overblik og kan være med til at skabe et godt grundlag for god kommunikation med vores kunder 

ERP – Enterprise Resource Planning 

Betegnelse for software, som støtter op om et flertal af en virksomheds forretningsområder, som ordrer, produktion, lager, salg, indkøb og økonomi.

CRM – Customer Relationship Management 

Omtales ofte som software fra IT-leverandører, men CRM er hovedsageligt en teori inden for relationsmarkedsføring lanceret i slutningen af 80’erne af den svenske markedsføringsprofessor Christian Grönroos.

BI – Business Intelligence 

Samlebegreb for et felt inden for IT, som beskæftiger sig med at fremskaffe mere eller mindre virksomhedskritisk information. Hovedsageligt er der tale om rapporteringssystemer, som spænder fra Excel-regneark til avancerede statistik- og prognoseværktøjer.

HR / HRM – Human Resources Management 

I princippet et begreb, som omhandler teori og praksis omkring alle aspekter i forbindelse med ledelse af menneskelige ressourcer. Det har sin oprindelse i Frederick Winslow Taylor’s arbejde (taylorismen) i begyndelsen af 1900-tallet. Inden for IT benyttes begrebet om softwareløsninger, som støtter op om den praktiske gennemførelse. Ofte udskilles selve lønhåndteringen som softwareområde, men definitionsmæssigt korrekt er det også en del af begrebet – dvs. typisk ”Software for HR og Løn”.

MPS – Materiale- og produktionsstyring 

På engelsk hedder betegnelsen MRP – Material Resource Planning – og er i denne sammenhæng definitionen på software, som støtter al planlægning af produktionen i en virksomhed samt brug af materiale og produkter. Målet er at kunne udnytte produktionsmidlerne (maskiner og mennesker) samt råvarer, som indgår, mest mulig optimalt i forhold til forventet efterspørgsel og planlægning af indkøb.

SCM – Supply Chain Management 

Begreb, som blev lanceret i begyndelsen af 90’erne, hvor definitionsindholdet har ændret sig en del i løbet af 20 år. Hovedsageligt omhandler SCM-begrebet logistik med integrering af indkøb, produktion og distribution gennem hele kæden til slutkunde, uden at inkludere produktudvikling og markedsføring/salg. I praksis omfatter dette som regel hvert enkelt selskabs interne aktiviteter. Inden for softwarebranchen omtales SCM for softwaren, som støtter disse processer, og hvor forskellige principper, som Lean og Kanban, benyttes.

SaaS – Software as a Service 

”Software som en service” er der, hvor du køber servicen (eller softwaren) som en komplet løsning. Sådanne services tilbyder i mindre eller ingen grad specialtilpasninger, men til gengæld behøver du ikke at bekymre dig om konfiguration, vedligehold, opdateringer eller hardware. Det eneste, du behøver, er adgang til internettet.

IaaS – Infrastructure as a Service  

”Infrastruktur som en service” er definitionen, hvor du køber plads til dine egne services/operativsystem. Du behøver ikke at bekymre dig om at bygge fysiske servere (hukommelse, harddiske og CPU) eller vedligeholde virtualiseringslaget, men du må definere operativsystemet, softwaren som køres, alle data etc.

PaaS – Platform as a Service 

”Platform som en service” er en løsning, hvor du sørger for softwaren og data, mens resten bliver automatisk vedligeholdt for dig. Det indebærer, at du ikke selv har ansvar for operativsystem eller platform, hvor softwaren køres. Du definerer selv softwaren, definerer opbevaringsstruktur og uploader disse til platformen. Du behøver ikke at bekymre dig om load-balancering og skalering. Alle opgraderinger af platformen udføres automatisk, og du betaler kun for de ressourcer, du benytter.

Cloud computing – “Skyservices eller Skyen” 

Samlebetegnelse for begreberne SaaS, PaaS og IaaS.

ASP – Application Service Provider 

En ekstern serviceleverandør, som yder IT-services ved at betjene og administrere applikationer lokalt hos sig, og disse gøres lejebaseret tilgængeligt for brugeren. Det indebærer, at brugeren/kunden ikke selv investerer i softwaren, men normalt betaler en månedlig lejeafgift for adgangen, som nås via terminalserver/Citrix. Begrebet benyttes også for leverandører, som betjener en kundes applikationer i sit it-miljø, men hvor kunden selv har defineret og investeret i softwaren, som skal betjenes.

MRP – Material Resource Planning  

(Se MPS)

B2B – Business to Business 

Handel eller samarbejde mellem to virksomheder.

B2C – Business to Consumer 

Handel eller samarbejde mellem virksomhed og slutkunde eller forbruger.

EDI – Electronic Data Interchange  

Defineres som udveksling af struktureret information mellem selvstændige datasystemer i form af standardiserede beskeder. I sin mest rendyrkede form skal EDI kunne gå automatisk mellem forretningsapplikationer uden, at mennesker griber ind – med automatiseret kontrol af data. Mest almindeligt er, at det er traditionelle handelsdokumenter, som det anvendes på, dvs. bestillinger, ordrebekræftelser, pakkesedler og fakturaer.

OLFI – Ordre Lager Faktura Indkøb 

Begreb, som nu benyttes i mindre grad, men som var hyppigt brugt i 90’erne, og som i en vis udstrækning stadig benyttes. Dette er den danske oversættelse af det engelske begreb ERP, som har overtaget mere og mere.

SoMe – Social Media 

Samlebetegnelse på alle sociale medier. Definitionen er kanaler eller platforme, som ved hjælp af internettet eller webbaseret teknologi åbner for interaktion mellem to eller flere mennesker (brugere). I modsætning til traditionelle medier (TV, avis, radio) er det brugerne, som bestemmer, hvad indholdet skal være og ikke en overordnet aktør/afsender. Mest almindeligt er det at tænke på Facebook (FB), LinkedIn, Twitter, men også spilkonsoller, og hvor brugergenereret indhold udveksles fx Wikipedia går ind under definitionen.

LINDA JUUL Marketingansvarlig med fokus på CRM og den gode kundeoplevelse.