Databehandleraftale

Simplifying business

Databehandleraftale

Databehandleraftale

Hvornår skal man indgå en databehandleraftale?

En databehandleraftale skal sikre, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen og sætter en klar ramme for, hvordan databehandleren kan behandle oplysninger.

Hvis en virksomhed som er behandlingsansvarlig (f.eks. dig som kunde), har andre virksomheder til at foretage hele eller dele af behandlingen af personoplysninger, (f.eks. Amesto Solutions), eller f.eks. bruger en anden virksomheds cloud-løsning til at gemme kundeoplysninger, er den eller de som behandler oplysningene på den behandlingsansvarliges vegne defineret som databehandlere og der må tegnes en Databehandleraftale.

Download databehandleraftalen

Vi ønsker at tegne databehandleraftale med vores kunder for at sikre korrekt behandling af persondata. 

Aftalen skal underskrives af daglig leder og sendes retur til solutions@amesto.dk

Download databehandleraftalen her