<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Anmeldelse af sikkerhedsbrud

#ASKMORE

Anmeldelse af sikkerhedsbrud.

Skema til brug ved

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.

Har du oplevet brud på sikkerheden?

Har du som kunde, medarbejder eller leverandør hos Amesto afdækket brud på sikkerhed? Indrapporter via vores elektroniske formular.