<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Databehandleraftale

SIMPLIFYING BUSINESS

Databehandleraftale.

DATABEHANDLERAFTALE

Hvornår skal man indgå en Databehandleraftale?

En databehandleraftale skal sikre, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen og sætter en klar ramme for, hvordan databehandleren kan behandle oplysninger.

Hvis en virksomhed som er behandlingsansvarlig (f.eks. dig som kunde), har andre virksomheder til at foretage hele eller dele af behandlingen af personoplysninger, (f.eks. Amesto Solutions), eller f.eks. bruger en anden virksomheds cloud-løsning til at gemme kundeoplysninger, er den eller de som behandler oplysningerne på den behandlingsansvarliges vegne defineret som databehandlere og der må tegnes en Databehandleraftale.

Download

Dansk databehandleraftale

Vi ønsker at tegne databehandleraftale med vores kunder for at sikre korrekt behandling af persondata. 

Aftalen skal underskrives af daglig leder og sendes til solutions@amesto.dk hvorefter vi underskriver og returnerer.

Download

English Data Processing Agreement

We want to have a signed Data Processing Agreement with all of our Customers to ensure correct handling of personal data.

The Agreement should be signed by the daily manager and sent to solutions@amesto.dk, after which we will register, sign and return