<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Hva er et ERP-system?

SIMPLIFYING BUSINESS

Hva er ERP?

Simplifying Business

ERP forklaret: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for virksomheder?

ERP er software, der bruges til at samle virksomhedens aktiviteter i et fælles digitalt system. Alle virksomheder bruger en eller anden form for ERP-system, det er kernen i forretningen. Med det rigtige ERP-system kan I blive mere effektive, øge produktiviteten og indtjeningen.

ERP står for Enterprise Resource Planning, på dansk et økonomisystem, forretningssystem eller direkte oversat et "ressourceplanlægningssystem". Det er en bred samlebetegnelse og ikke et specifikt program. Der findes flere typer ERP-systemer. De kan tilpasses på mange forskellige måder, og forskellige tjenester kan integreres i systemet. 

Hvad gør et ERP-system?

Et ERP-system forbinder virksomhedens databaser og processer i ét og samme program. I systemet samles data som for eksempel lagerbeholdning, regnskab og kundedatabase. Her håndteres opgaver som fakturering, timeregistrering og indkøb.

Nutidens ERP-systemer er cloudbaserede, hvilket blandt andet gør opgraderinger og integration nemmere. Der er dog stadig mange virksomheder, der bruger gammeldags ERP-systemer, som de snart vil blive nødt til at opgradere til en cloudbaseret løsning. ERP-leverandørerne stopper med at videreudvikle og yde support de gamle systemer. Derfor vil virksomheder, der ikke opgraderer, hurtigt oparbejde en såkaldt teknisk gæld i systemer, der ikke længere ydes support på.

Hvad er fordelene ved at bruge et ERP-system?

Der er store fordele ved at vælge det rigtige ERP-system og optimere det efter virksomhedens behov. ERP effektiviserer din virksomhed ved at forenkle og give et overblik over arbejdsopgaverne. Information og data deles på tværs, og mange opgaver, der tidligere skulle gøres manuelt, sker automatisk i et ERP-system. Eksempler på dette er rapporter og analyser af virksomheden, fakturering og varemodtagelse.

Et ERP-system kan også anvendes til at sammenkoble forskellige softwareløsninger og tjenester. Arbejdsopgaver, som tidligere skulle udføres i to eller flere systemer, kan i dag integreres og automatiseres i virksomhedens ERP-system. Fremgangsrige virksomheder investerer derfor mange ressourcer i at tilpasse deres ERP-system med integrationer, som yderligere forbedrer effektiviteten.

Technology22-466x466

Hvordan forbedrer ERP virksomhedens effektivitet?

Generelt er ERP-systemer essensielle da de øger effektiviteten, produktiviteten og rentabiliteten i en virksomhed ved at optimere ressourcebrugen, styrke beslutningstagningen, standardisere processer, forbedre kundeservice og sikre overholdelse af lovgivning.

Her er nogle af de vigtigste effekter et moderne ERP-system vil have for virksomheder:

  • Forbedret effektivitet og produktivitet: Ved at automatisere og integrere forretningsprocesser kan ERP-systemer bidrage til at reducere dobbeltarbejde, forbedre arbejdsstrømmen og reducere tidsforbruget på administrative opgaver. Dette frigør tid og ressourcer, som kan anvendes til mere værdiskabende aktiviteter.
  • Effektiv ressourcestyring: Som leder af en virksomhed skal du håndtere og have overblik over en række ressourcer, herunder menneskelige ressourcer, materialer, udstyr og økonomiske midler. Med et ERP-system kan virksomheden integrere og optimere styringen af disse ressourcer, hvilket bidrager til bedre planlægning, anvendelse og overvågning af dem.
  • Bedre informationsstrøm: ERP-systemer sikrer, at informationen er tilgængelig i realtid og muliggør en sømløs og nøjagtig udveksling af information på tværs af forskellige afdelinger og funktioner i organisationen. Dette bidrager til bedre beslutningstagning og mere effektiv intern kommunikation.
  • Forbedret kundeoplevelse: Med en helhedsorienteret oversigt over kundeinteraktioner gennem salg, markedsføring, service og support, kan ERP-systemer bidrage til at forbedre kundeoplevelsen. Dette inkluderer alt fra hurtigere svar på kundeforespørgsler til mere personligt tilpassede tilbud og tjenester.
  • Risikoreduktion: Ved at have en centraliseret database for alle forretningsprocesser kan ERP-systemer bidrage til at identificere og håndtere risici tidligere. Dette inkluderer alt fra økonomisk risiko til produktions- og leveringsrisiko.
  • Styrket konkurrenceevne: Virksomheder, der implementerer effektive ERP-systemer, kan være mere agile og responsive i et konstant skiftende forretningsmiljø. Dette kan give dem en konkurrencefordel ved at kunne tilpasse sig nye trends og udfordringer hurtigere end konkurrenterne.

 

Er ERP og CRM det samme?

Ofte hører man om ERP- og CRM-systemer sammen, men det er to forskellige typer programmer med forskellige fokusområder. Et ERP-system (Enterprise Resource Planning) håndterer hele virksomhedens drift, mens et CRM-system (Customer Relationship Management) er specifikt designet til at håndtere kunderelationer.

Kort sagt kan forskellen mellem ERP og CRM opsummeres således:

  • ERP fokuserer primært på intern ressourcestyring og procesoptimering på tværs af hele organisationen.
  • CRM fokuserer primært på at administrere kundeforhold og forbedre kundeinteraktioner for at øge salg og forbedre kundeoplevelsen.

Hvilke ERP-systemer bruges i Danmark?

Blandt de nyeste og mest moderne ERP-systemer i Danmark findes det cloudbaserede Business NXT fra Visma, der ligesom Visma NET er et fremtidssikret alternativ til mange ældre on-premise ERP-systemer som fx Visma Business, C5, Dynamics AX og NAV. 

Valget af et ERP-system påvirkes af virksomhedens størrelse og type, da de forskellige systemer har forskellige egenskaber og er bedre egnet til forskellige brancher. Andre almindelige ERP-systemer inkluderer SAP, Oracle Netsuite, Microsoft 365 Business, Microsoft Dynamics 365, Central, Unit4 og Xledger.

Et ERP-system leveres af en forretningsudvikler, der hjælper virksomheder med at vælge det rette ERP og med at implementere og tilpasse systemet efter virksomhedens behov.

SIMPLIFYING ERP

Ekspertise inden for ERP-systemer.

Amesto Solutions arbejder med at effektivisere og automatisere forretningsprocesser og har specialistkompetencer inden for ERP- og CRM-systemer. 
Som en af Nordens førende Visma-partnere guider vi vores kunder gennem hele processen og tilbyder en proaktiv forvaltningsaftale med et dedikeret serviceteam og løbende statusmøder.