Fem ERP-udfordringer og hvordan du undgår dem

ERP

Fem ERP-udfordringer og hvordan du undgår dem

At anskaffe et nyt ERP-system handler i høj grad om at skabe smartere løsninger til eksisterende forretningsbehov. Men mange ERP-projekter mislykkes, og virksomheden sidder tilbage med regningen og uden gode resultater. Vil du lykkes med ERP?

ERP

Fem ERP-udfordringer og hvordan du undgår dem

At anskaffe et nyt ERP-system handler i høj grad om at skabe smartere løsninger til eksisterende forretningsbehov. Men mange ERP-projekter mislykkes, og virksomheden sidder tilbage med regningen og uden gode resultater. Vil du lykkes med ERP?

8
sep

Thor Wexø , 8. september 2018

Fem ERP-udfordringer

At anskaffe et nyt ERP-system handler i høj grad om at skabe smartere løsninger til eksisterende forretningsbehov. I tillæg drejer det sig om at få en mere effektiv hverdag for medarbejderne som arbejder i systemet, gerne gennem ændrede og optimerede arbejdsprocesser. Men mange ERP-projekter mislykkes, og virksomheden sidder tilbage med regningen og uden gode resultater. Vil du lykkes med ERP?

Her er fem ting du bør være opmærksom på

1. Uklar strategi

Hvor står I i dag – og hvor vil I gerne hen? En implementering af nye forretningssystemer vil aldrig lykkes, hvis ikke ERP-projektet er bredt forankret i ledelsen og det ikke er konkretiseret hvilke processer I ønsker at effektivisere. Tænk det igennem og skab oversigt over virksomhedsområderne, hvor I taber værdifuld tid pga. unødvendig administration. Tænk også over hvilke ændringer et nyt ERP-system vil medføre – både for den enkelte ansatte og virksomheden som helhed. Ændring skabes ikke af systemet i sig selv - det muliggør bare omstillingen.

2. Brugerne bliver overset

Ændringer mærkes mest af de, som er længst væk fra beslutningerne, siges det. Opret derfor en projektgruppe med bred repræsentation i virksomheden, så man kan skabe forståelse for, hvorfor ændringerne er nødvendige, og at man ikke overser væsentlige behov hos de, som skal bruge systemet i det daglige. Det vil også forbedre intern kommunikation gennem hele processen, åbne for indspil og holde de ansatte orienteret om ændringerne som kommer. Forventningsafstemning er i tillæg et vigtigt skridt på vejen mod at systemet bliver taget i brug når den tid kommer – en forudsætning for at implementeringen bliver vellykket den dag systemet rulles ud. Fejr milepæle i projektet, og glem ikke at have et system til hurtig og effektiv brugerstøtte på plads den dag I går live!

3. Tilfældigt valgt system

Når I har lagt en klar strategi for, hvilke resultater I ønsker at opnå med et ERP-system, er det vigtigt at målene tages med videre ind i næste del af processen. I stedet for at vælge et vilkårligt system som I tilfældigvis har hørt om, anbefaler vi at gøre et grundigt forarbejde. Hvad bruger andre i branchen? Et enkelt system vil måske ikke opfylde jeres behov eller være tilpasset det lokale marked. Tag derefter kontakt med et to-tre leverandører, som kan give jer en demonstration af ERP-systemet de tilbyder, og vær tydelig på budget og tilgængelige ressourcer for gennemførslen. Husk at have egne resultatmål i baghovedet gennem hele processen! Det er vigtigt at samarbejdspartneren, I vælger, forstår virksomhedens behov, da I kommer til at arbejde tæt sammen i overskuelig fremtid.

4. Manglende integrationsmuligheder

Jo færre specialtilpasninger I har brug for, desto smidigere vil implementeringen blive. Men selv om ERP-systemet vil erstatte en del tidkrævende processer, betyder det ikke at al eksisterende software forsvinder. For at optimere arbejdsprocessen må I derfor undersøge hvilke muligheder systemet har for at "snakke sammen med" tredjepartsløsninger, og hvor tunge og tidskrævende integrationerne vil være. Spørg leverandøren om de har erfaring med lignende ændringsprocesser, og få et realistisk billede af, hvor meget ekstern støtte der antages at blive behov for. En lav tærskel for at I selv kan foretage ændringer i systemet vil være både omkostningsbesparende og mere effektivt.

5. I glemmer at tænke langsigtet

Selv om I ønsker et ERP-system til at løse de udfordringer som I oplever her og nu, er ændringer en kontinuerlig process. Kan systemet skaleres efterhånden som jeres behov ændrer sig, og hvordan ser fremtidens cloudløsninger ud? Den teknologiske udvikling sker i en rivende fart, og I har brug for en samarbejdspartner som følger med i udviklingen. Undersøg derfor hvordan leverandøren ser produktudviklingen i tiden som kommer; hvad er trendsne på markedet, og hvilken ny funktionalitet eller nye tjenester planlægger de at lancere?

Anskaffelse af et ERP-system er kun et skridt på vejen mod fremtidig vækst – og systemet skal kunne vokse sammen med jer når I udvikler virksomheden. Amesto Solutions leverer ERP-systemer tilpasset både små og store virksomheder.

Vil du have mere information om hvad der vil passe til jer? 

Kontakt Amesto for et møde

Med venlig hilsen

Thor Wexø

Løsningsrådgiver hos Amesto

Tlf. +45 49 22 46 46

Send en mail

Thor Wexø

Thor Wexø


Sales Manager og teamleder

Thor er løsningsrådgiver hos Amesto Solutions. Thor har siden 1996 hjulpet både private og offentlige virksomheder med den digital omstilling. Således har Thor i mange år arbejdet med rådgivning indenfor procesoptimering og digitalisering, og har hos Amesto Solutions blandt andet været med til at hjælpe virksomheder som Scania, Thygesen Transport, HCS Transport og Fredsøe.