<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

28. jun.

Hvor meget forretning mister du på grund af dårlige data?

Er du sikker på at dine systemer understøtter de vigtigste drivere til at nå dine mål?


I det daglige ønsker brugerne at kunne arbejde så effektivt som muligt, og undgå at bruge for meget tid på processer, der kunne have været forenklet. Samtidig er der behov for adgang til relevante data til at understøtte processerne.

Er dine processer præmissen for, om du når dine mål, eller tager du udgangspunkt i den ønskede effekt, før du designer en proces? og er dine systemer sat op, så jobbet kan udføres så nemt som muligt – samtidig med at der indsamles nok data?

Uanset om din strategi er at tilføje nye kunder, eller at udvikle eksisterende kunder, skal du have kontrol over dine processer og dine data. Har du præcise data på dine kunder, og har du den information, du rent faktisk skal bruge for at nå dine mål? Et CRM-system kan vil tilføje værdi og gøre hverdagen lettere. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at systemet rent faktisk understøtter dine processer – og ikke omvendt.

Vi anbefaler at du med jævne mellemrum udfører et tjek af dit CRM-system. Hvad var intentionen bag det oprindelige layout, og er det stadig relevant? Er der nye processer som der ikke er tager højde for, og indsamles alle relevante data?

Data

Vi anbefaler at bruge data fra CRM-systemet til at kortlægge, om systemet bruges og udfyldes, som det oprindeligt var tiltænkt. Dette giver ofte et klart billede af datakvaliteten, og om fx listevalg skal forenkles eller ændres. Her bliver det tydeligt, om dine behov har ændret sig på det seneste, og hvilke ændringer der rent faktisk kan have en positiv effekt.

Proces

Understøtter systemet dine vigtigste processer? Her bør både systemejer(e) og brugere involveres. Du bør se på, hvilke dele af CRM-løsningen der anvendes, og identificerer eventuelle mangler og effektivitetsmuligheder.

Vi har udviklet et koncept, hvor både systemejer(e) og brugere involveres. Du får dokumentation om systemet og dets brug, men konceptet giver også brugerne mulighed for at tage ejerskab over, hvordan systemet bruges. Effekten er, at superbrugerne får et udvidet overblik over løsningen og de muligheder, den giver. På den måde bliver det nemmere at identificere, hvor der er behov for konsulenthjælp og rådgivning, og hvad du nemt selv kan gøre. Det øger samtidig både engagementet og forståelsen blandt brugerne for, hvorfor tingene er sat op, som de er. Dette øger brugeradoptionen, den vigtigste succesfaktor for at få succes med CRM.

Vi kortlægger den aktuelle situation, og kommer med en klar anbefaling om vejen frem. Hvordan vil du få værdien ud af den investering, du allerede har foretaget?

Mini Revitalisering tager i alt 10 timer, og meget af tiden involverer både brugere og superbrugere. Det er derfor vigtigt, at der afsættes tid til, at udvalgte ressourcer kan deltage – for det bedst mulige resultat.

Resultatet af projektet bliver konkrete forslag til forbedringer. Nogle mindre ændringer kan foretages som en del af projektet. Større ændringer kan foretages af Amesto som en tillægsbestilling, eller af dig selv, afhængig af dine kompetencer.

Skal vi hjælpe dig?

Vi tilbyder en Mini Revitalization workshop til SuperOffice CRM. Dette er en service, hvor vi kombinerer lang erfaring - med helt ny funktionalitet i SuperOffice.

Kontakt os for et tilbud

 

LINDA JUUL Marketingansvarlig med fokus på CRM og den gode kundeoplevelse.