<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">
22. nov.

Små ændringer kan skabe store resultater

Friedmans teori om, at “the business of business is business”, holder ikke længere i den nuværende situation med pandemi og globale klimaforandringer, skriver Arild Spandow, CEO i Amesto Group, og Ariane Spandow, ansvarlig for CSV.

 

En længe anerkendt økonomisk teori, som blev lanceret af Milton Friedman i 70'erne, hævdede, at “the business of business is business”. Virksomheders primære formål var at skabe profit til ejerne, og som en naturlig konsekvens af dette ville alt andet falde på plads. 

Den nuværende akutte pandemi og de globale klimaforandringer betyder, at denne teori ikke længere holder. Formålet med at drive virksomhed har ændret sig væsentligt i de senere år, og sociale og klimamæssige mål skal nu også være en del af virksomhedernes centrale søjler. Der er mange eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk. Laurence D. Fink, som er grundlægger af og direktør for BlackRock, verdens største investeringsselskab, skrev i sit årlige brev til markedet i januar, at bæredygtighed og miljø fremover vil være centrale beslutningsfaktorer, når selskabet skal foretage investeringer, og at det vil trække sig ud af investeringer i virksomheder, der ikke bidrager til dette, f.eks. virksomheder i kul- og olieindustrien. 

Bæredygtige virksomheder belønnes

På de hjemlige egne kan vi kaste et blik på DNB, som fra 2020 vil belønne bæredygtige virksomheder med “grønne lån”. Disse vil være mere rimelige end lån til virksomheder, der ikke bidrager positivt til klimaet og miljøet. Flere af DNB's lån er også knyttet til bæredygtighedsmål, og kredit udmåles baseret på konkrete opnåede mål. 

Baseret på den nuværende situation kan vi se, at den økonomiske teori bør omskrives. Socialt ansvar skal og vil i langt højere grad være en vigtig forudsætning for virksomhedernes eksistens. At overlade ansvaret til klassiske økonomiske teorier og politikere har vist sig ikke at være nok til at opnå de nødvendige resultater. Både virksomhederne og vi som individer skal forstå, at alle skal trække læsset, hvis det skal lykkes at skabe de nødvendige ændringer.

Vi tror på sommerfugleeffekten 

Vi mener ikke, at det behøver at være særligt svært. Vi tror på sommerfugleeffekten. Den betyder, at små ændringer kan skabe store resultater. Flere måneder før corona-epidemien ramte os, besluttede vi at ændre koncernens bonusmodeller. Nu er der naturligvis fokus på helt andre områder end bonusser, men princippet om at lade de 3 P'er (People, Planet, Profit) være vores grundsøjler, er om muligt bare blevet endnu mere aktuelt.    

Hos Amesto har vi tidligere målt vores koncernchefer på deres økonomiske resultater. Det er slut nu. Sideløbende med dette har vi som familievirksomhed talt meget om social værdiskabelse og arbejdet aktivt på at finde vores plads i bæredygtighedens verden. For vores ledere og ansatte kan det måske virke paradoksalt, at vi kun har målt profit, mens vi har talt varmt om disse værdier. Friedman versus Fink.  

Belønningssystem

Vi ønskede at lave et belønningssystem, der stemte overens med vores målsætninger. Vi ville væk fra det ensidige fokus på økonomiske resultater og besluttede at måle de 3 primære dimensioner – People, Planet, Profit (tredobbelt bundlinje), hvor alle dimensioner over tid vægtes ligeligt.  

“People” måles ud fra interne månedlige medarbejderundersøgelser (&Frankly) og kundeundersøgelser (Net Promoter Score, NPS), “Planet” måles ud fra vores strategi og opnåede mål for konkrete sociale og grønne værdiskabende projekter, og “Profit” måles ud fra økonomiske resultater. 

For at få bonus skal der opnås et minimumsmål for alle P'erne. Hvis vores koncernledere skaber økonomiske resultater, men er under “minimum” med hensyn til enten People eller Planet, vil de slet ikke kvalificere sig til at få bonus. 

Med det, der sker i verden lige nu, er det klart, at erhvervslivet vil se helt anderledes ud om bare nogle måneder. For vores vedkommende har vi fået styrket troen på, at vores driftsmodeller skal afspejle vores værdigrundlag – People, Planet, Profit – i alle dele af virksomheden.  

ARIANE SPANDOW