Rapportering, budgettering og analyse med OneStop Reporting

Business Intelligence.

Business Intelligence

Få komplet talherredømme.

OneStop Reporting (OSR) er en BI-løsning, der består af en række web-baserede værktøjer til rapportering, budgettering og analyse. Du kan nemt og enkelt selv bygge netop de rapporter som er relevante for jeres virksomhed, og dele dem med kollegaer, uanset hvor de er. OSR er fuldt integrerbart med alle markedets førende ERP-systemer, herunder naturligvis Visma Business.

Kundecase: Læger uden Grænser

BI-system holder omkostningerne nede, når nødhjælpen skal ud.

- Tidligere var forberedelserne af den månedlige præsentation en meget tung og langsommelig proces. I dag er den kortet rigtig meget ned, så vi faktisk kan rapportere på vores nøgletal ti dage tidligere. Og i det øjeblik indtægter og omkostninger er bogførte, er samtlige tal tilgængelige i KPI-rapporteringen.

- Det har resulteret i mindre administration og en øget indsigt i økonomiske nøgletal i hele organisationen.

Support Director, Malin Palmér

Se hele casen

OneStop Reportings forskellige løsninger:

OSR Report Designer

Alle typer rapporter og budgetter formateres i OSR Report Designer. Produktet er 100% integreret med underliggende ERP-system, og tabeller og felter tilgængeliggøres på en intuitiv og brugervenlig måde. Et fleksibelt designværktøj til udformning af alle typer rapporter og budgetter, med live data fra...
OSR Report Designer

OSR Publisher

OSR Publisher er OneStop Reportings distributionsmodul for enkeltrapporter og rapportpakker. Hvem som skal have hvilke rapporter, på hvilke tidspunkter og i hvilke formater forhåndsdefineres i egne distributionslister.
OSR Publisher

OSR Portal

OSR Portal tilbyder en komplet webbaseret løsning til rapportering, budgettering og analyse. Du har enkel tilgang til dit rapportbibliotek, med senest opdateret information fra ERP-systemet.
OSR Portal

OSR Dashboard Designer

Med Dashboard Designer laver du visuelle dashboards online til præsentation af nøgletal, trends og udfordringer. Og værktøjet er naturligvis 100% integreret med det underliggende ERP-system og andre relevante databaser og forretningssystemer.
OSR Dashboard Designer

OSR Composer

Forestil dig et avanceret pivot-værktøj så intuitivt lavet at alle i virksomheden kan udforme egentilpassede udtræk for at få indsigt i sit forretningsområde – OSR Composer muliggør netop dette. Produktet giver dig hurtig indsigt i relevante data for at belyse et specifikt problem.
OSR Composer

OSR Budgeting

OSR Budgeting er et webbaseret budget- og prognosemodul som er fuldt integreret med de øvrige OneStop Reporting-produkter. Modulet lader dig registrere budgetdata «live» via web, så budgettet straks er tilgængeligt i ERP-systemet.
OSR Budgeting

Komplet talherredømme.

Med OneStop Reporting får du et meget brugervenligt og webbaseret værktøj til...

  • Rapportering
  • Budgettering
  • Analyse

Kontakt os for en dialog om dine behov.

Kundecase: Elwis Royal

Samlet tidsbesparelse 3 timer pr. måned.

- Før brugte vi 30 min. på at køre en rapport og dem har vi 6 af. Så hvis vi tidligere havde ændringer til en rapport, skulle vi vente 30 minutter for at se resultatet. 

- Efter vi har fået OneStop Reporting har vi gjort rapporterne dynamiske, og så tager det tilmed kun maksimalt 1 min. og 30 sekunder at køre en rapport! 

- I Elwis Royal oplever vi nu en samlet tidsbesparelse på minimum 6 x 30 minutter – dvs. 3 timer pr. måned!

Peter Lottrup, direktør i Elwis Royal