Distribution af rapporter og rapportpakker

OSR Publisher.

Distribution af rapporter og rapportpakker.

Rapporter kan køres og distribueres til forhåndsdefinerede tidspunkter eller manuelt sættes i gang ved behov. Rapporter kan også bestilles i forskellige formater, og leverancen kan foregå på forskellige måder – som vedhæftning til e-mail, til printer, til en mappe på en PC/server eller til et rapportbibliotek. Der kan også opsættes rapportpakker som indeholder mange typer dokumenter udover OSR-rapporter, som for eksempel Word-, PowerPoint– og PDF-dokumenter. Dermed kan pakker indeholde kommentarer og anden komplementær data til dine rapporter. OSR Publisher viser også log for alle kørsler så du kan bevare overblikket over dine kørsler.

OSR Publisher produktvideo.

Se hvor nemt det er at distribuere rapporter og rapportpakker med OSR Publisher:

 • Distribution kan foregå både automatisk og manuelt
 • Kan indeholde alle typer dokumenter i tillæg til rapporterne
 • Modtagerne ser kun det de er autoriseret til at se

Produktfordele

 • Fungerer som selvstændigt modul
 • Automatisk kørsel og deling af enkeltrapporter og rapportpakker
 • Distributionslister til e-mail
 • Forskellige rapportpakker til forskellige modtagere
 • Kørsel og distribution kan bestilles manuelt eller automatiseres til at blive kørt på bestemte tidspunkter
 • Rapportpakkerne kan indeholde alle typer dokumenter som tillæg til rapporter defineret i OSR Report Designer, f.eks. PDF, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, etc.

Funktionalitet

 • Rapportpakker defineres frit
 • Rapporterne kan bestilles leveret i forskellige formater: Excel, PDF, HTML, PNG, XPS eller Web Archive
 • Windows Task Sceduler til automatisk kørsel og udsendelse af en eller flere pakker
 • Log som viser status for alle kørsler
 • OSR adgangskontrol styrer at modtagerne kun ser information de er autoriseret til at se