<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

De andre systemer var ikke transparente og håndgribelige nok. Det var Visma Business, som derfor blev udvalgt foran de andre bejlere, da Skandi-Bo for et par år siden søgte og fandt et nyt ERP-system.

#ASK MORE

Skandi-Bo valgte Visma Business

De andre systemer var ikke transparente og håndgribelige nok. "Tidligere var al viden om de enkelte projekter placeret hos fire personer i virksomheden. Vi var alt for sårbare på den måde, så det stod hurtigt klart, at vi skulle ha’ et mere transparent system, hvor flere medarbejdere kunne trække på samme data om de enkelte projekter. Det er blevet så meget desto vigtigere i dag, hvor vi har mange, mindre projekter i gang på samme tid"

,

 

Systemet er nemt at gå til

Skandi-Bo's leverandør af Visma Business er Amesto Solutions, som de har et tæt og godt samarbejde med.

En stor fordel ved Visma Business er, at det er håndgribeligt og nemt for brugerne at gå til. Da der skulle vælges system, var det vigtigt for Skandi-Bo, at det ikke var ”rocket science”, for deres medarbejdere havde ikke avancerede IT-kompetencer.

Udover projektstyringen tager Visma Business sig i dag af regnskab, CRM, bogholderi og lagerstyring hos Skandibo.

”Nå, vi har arbejdet sammen før…”

- En anden stor fordel er, at Skandi-Bo kan køre statistikker og se status på ethvert projekt, når de har behov for det og trække data ud lynhurtigt.

Når de f.eks. snakker med en arkitekt i telefonen, kan de sige: ”Nå, jeg kan se, at vi har arbejdet sammen før om de og de projekter”, fordi de kan slå op i historikken bag den enkelte kunde via CRM-delen. På den måde føler kunden sig tryg og i gode hænder og ender måske med at vælge Skandi-Bo frem for andre, når de hører, at der har foregået et samarbejde tidligere. Sådan er Visma Business også en hjælp i salgsøjemed.

Allervigtigst er dog, at Skandi-Bo nu kan se, hvem og hvad de egentlig tjener deres penge på. De kan tjekke de enkelte projekters dækningsgrader, holde tidsforbrug, indtægter og udgifter op mod hinanden og søge på kryds og tværs. Deres viden om egen forretning bygger nu ikke længere på fornemmelser, men derimod på data. Det er en væsentlig ændring.

HAR DU SPØRGSMÅL?

#askmore

Kontakt os