<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

TEKNIQ Kvalitet kundecase

KUNDECASE

SuperOffice blev vores Mastersystem

TEKNIQ kvalitet har været igennem en process for at optimere deres systemer, og i den forbindelse valgte de at bruge SuperOffice som master.

Vi er glade for nu at have fået et system, som giver os værdi i dagligdagen, og for at have fundet en leverandør som fik os til at se den værdi vi kunne få.

Peter Baagør Larsen, Direktør, TEKNIQ Kvalitet

PBL-3-

Peter Baagør Larsen

Direktør, TEKNIQ Kvalitet

TEKNIQ Kvalitet er godkendt som kontrolinstans af Sikkerhedsstyrelsen til udførsel af tredjeparts kontrol af EL-, VVS-, GAS- og Kloak-virksomheder, så de kan bevare deres lovpligtige autorisation i 2 år af gangen, og dermed fortsætte med lovligt at servicere deres kunder.

I sommeren 2020 var TEKNIQ kvalitet i gang med en process, hvor de skulle vælge deres fremtidige CRM-system, og i den forbindelse kom de i kontakt med Amesto Solutions.

I stedet for bare at sælge et tillægsmodul til SuperOffice, gik Amesto ind i en dialog med TEKNIQ Kvalitet om, hvad det var de ønskede at opnå med deres CRM-system, hvordan de kunne effektivisere og gøre hverdagen lettere for alle medarbejdere (og ledelsen).

Dialogen resulterede i en workshop som igen ledte til at TEKNIQ Kvalitet fik øjnene op for, hvad SuperOffice rent faktisk kan levere af værdi. De fik undervist alle brugere i hvordan SuperOffice skulle være en del af deres hverdag og ikke mindst fik de oprettet en række automatiseringer og integrationer.

I dag bruger TEKNIQ Kvalitet SuperOffice som mastersystem. Dvs. at når en kunde skal have besøg af en af deres auditorer, booker de bare i medarbejderens kalender, hvorefter alt stort set sker automatisk. Fx oprettes de korrekte varelinjer på et automatisk oprettet salg, og når besøget er overstået, sendes salget til deres ERP-system, hvorefter kunden faktureres.

Fra at medarbejderene tidligere skulle udføre langt de fleste opgaver manuelt, sende e-mails frem og tilbage med informationer til fx. bogholderiet, oprette nye kunder manuelt, sørge for de korrekte varelinjer blev medtaget på fakturaen, huske på hvilke kunder der skulle besøges hvornår, så sker stort set alt nu automatisk.

Hør Peter Baagøe Larsen fortælle om deres udvikling med SuperOffice.

SUPEROFFICE

Et system, mange muligheder!

Gode kunderelationer kommer ikke af sig selv, men kræver en målrettet indsats og god planlægning.

Her kommer SuperOffice ind i billedet.

Med SuperOffice kan du sætte din kontakt med kunderne i system, og du får dermed den støtte, du har brug for, når du skal yde optimal kundeservice.

SuperOffice CRM er enkelt, brugervenligt og omkostningseffektivt.