<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Uno-X har sparet 20-25% af deres IT-udgifter ved at implementere af Visma Business.

#ASK MORE

Uno-X har sparet 20-25% af deres IT-udgifter.

Uno-X er en kæde af ubemandede tankstationer i Norge og Danmark, og består af 110 stationer i Norge og 200 stationer i Danmark."Vi har sluppet for det endeløse arbejde med at skimme rapporter igennem for fejl. Nu har vi tid til at koncentrere os om udvikling af forretningen og at rette de få reelle fejl, som systemet finder til os."

,

Med Visma Business på alle cylindere hos Uno-X har systemet skønsmæssigt sparet, hvad der svarer til 2-3 fuldtidsstillinger.

Samlet set kan man sige, at Visma Busines funktionaliteten kommer fuldt ud til sin ret hos Uno-X. De anvender først og fremmest systemet til at undgå fejl og spare tid på kontroller, der sker helt automatisk og langt hurtigere end før. - Fordelene ved Visma Busines er, at det er et godt standardsystem, der er enkelt at tilpasse individuelt. Brugergrænsefladen er moderne og har lagt sig op af Microsofts feel and look. Det betyder, at medarbejderne hurtigt føler sig hjemme i det og kan lære det intuitivt.

Sparer 20-25% af udgifter på IT 
Hovedopgaven for Visma Business er at styre økonomien, og det vil sige op mod et par millioner månedlige transaktioner, der kommer ind via PBS og egne systemer fra kortautomaterne på servicestationerne. Med systemet fra Visma Business er det meget lettere for Uno-X at sikre et fuldt opdateret overblik over deres udeståender, de kan se detaljer, helt ned til den enkelte transaktion. En anden og ligeså vigtig kontrolfunktion er volumenkontrol af brændstofniveauerne ude i tankanlæggene. Brændstoftankene på stationerne bliver overvåget af tankmålingsudstyr, der sender pejlinger direkte til hovedkontoret om tilstanden og niveauet i den enkelte tank. Alt i alt betyder de forskellige skarpere kontrolfunktioner, at der er sparet 20-25 % på udgifter til IT-systemer og procedurer, der er blevet overflødige.

Udnyttes i stor målestok 
Visma Business skal også holde styr på samtlige stamdata over stationer og tanke. Kopier af stamdata og rettelser af dem bliver sendt til transportselskabet Skanol, der leverer brændstoffet og fører et kortsystem over tankene. Setup af stamdata er meget effektivt og brugbart for Uno-X selv og deres leverandører, fordi det indeholder alle væsentlige oplysninger om stationerne. Visma Business giver mulighed for at drive forretningen med færre ressourcer og let få et overblik over, hvilke stationer, der tjener penge, og hvilke der ikke gør – og hvorfor.

Automatik sparer tid 
Uno-X tør knapt sætte tal på de besparelser og fordele de har opnået, med Visma Business. Men det er mange. - Der er sparet minimum, hvad der svarer til 2-3 stillinger, fordi man har bygget en masse automatik ind i systemets afstemningsrutiner. Uno-X har sluppet for det endeløse arbejde med at skimme rapporter igennem for fejl. Nu har de tid til at koncentrere sig om udvikling af forretningen og at rette de få reelle fejl, som systemet finder til dem.

 

Kan vi hjælpe dig?

#askmore

Kontakt os