Søge hjemmeside:

Technology150_2120x900

Ny bogføringslov:
Slut med analoge bilag og fakturaer.

27. maj 2022

Folketinget har den 26. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov. Den mest markante ændring er et krav om digitalisering af fakturaer, bilag og regnskaber for regnskabspligtige virksomheder, samt privatejede virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. om året.

Ifølge Erhvervsministeriet vil automatiseringen give en effektiviseringsgevinst på knap 3 mia. kr. om året, da smv’ere i dag bruger over 30 mia. kr. årligt i arbejdstid på fakturahåndtering og bogføring pga. indberetning til myndighederne.

"Vi håber, at Erhvervsministeriet kan indfri de løfter, de giver os. De lover, at der kommer administrative besparelser pga. dette store offentlige it-projekt. Hvis virksomhederne skal bruge mindre tid på at indberette, så tager vi imod det. Det må bare ikke føre til nye administrative processer", siger Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent hos SMV Danmark.

Hos SMVdanmark, der repræsenterer de små og mellemstore virksomheder, er man nervøs for, hvordan loven rammer de mindste virksomheder med få bilag. For dem giver det måske ikke mening at bogføre digitalt, og man er særligt nervøs for, om loven betyder ekstraudgifter til it-systemer.

»Vi er betænkelige ved, at man er så meget nede og rode i, hvordan virksomhederne indretter sig,« tilføjer Kasper Munk Rasmussen.

Ifølge SMVdanmark bruger mellem 71 og 96 pct. af alle små og mellemstore virksomheder et bogføringssystem i dag - eller får bogføring foretaget af andre. Men kun halvdelen af disse benytter et system, der understøtter automatiseringen.

Den første del af loven træder i kraft d. 1 januar 2024, og på sigt vil Erhvervsministeriet indføre en offentlig modtagecentral, hvorigennem samtlige virksomheders dokumenter skal indberettes. De mindste virksomheder skal dog først omstille sig til 1. januar 2026.

"Vi er glade for, at man gør det i forskellige faser, så man lærer af de første virksomheder og deres erfaringer, inden det gælder for alle virksomheder", siger Kasper Munk Rasmussen.

Hidtil har regnskabsforpligtede virksomheder haft et krav om at indberette en årsrapport til Erhvervsministeriet. Med den nye lov får ministeriet altså bedre mulighed for at kontrollere økonomien og forlange digitale regnskabsmaterialer udleveret. Hvis en virksomhed ikke kan efterleve kravet vil de få påtaler, påbud, bøder, eller tvangsopløsning.

"Med automatisk erhvervsrapportering giver vi tiden tilbage til virksomheden samtidigt med, at vi styrker værnet mod snyd og fusk blandt mindre virksomheder", siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

FSR - Danske Revisorer fortæller, at mange mindre virksomheder i dag har en stor kasse analoge bilag, som de afleverer til en ekstern revisor eller laver selv, når der skal laves årsregnskab. For dem bliver loven en stor ændring. Samtidig vil alle virksomheder skulle gentænke deres bogføringsprocesser, da de skal scanne og indtaste samtlige faktura og bilag elektronisk.

"Jeg er helt sikker på, at mange af de små virksomheder vil opleve det her som irriterende i starten. For andre bliver det ikke nogen særlig stor omstilling, mens andre vil indse en tidseffektivisering", siger fagkonsulent i FSR Jan Brødsgaard.

Han fortæller, at der er lavet udregninger, der viser, at en gennemsnitlig mindre virksomhed vil opnå en tidsbesparelse på 30 pct. pga den nye lov.

Detaljerne for den nye lov er endnu ikke på plads. Der er lagt op til en evaluering af ordningen i 2026, hvor man også vil se på et evt. løft af loftet for, hvem der er undtaget.

 

Kilde: Dansk Erhverv

Ny Bogføringslov

Væsentlige ændringer i den nye lov:

  • Krav om digital opbevaring af al regnskabsmateriale med behørig sikkerhedskopi, som skal opbevares i mindst fem år
  • Registreringer skal dateres og henvise til et bilag. Derudover skal der foretages regelmæssige sikkerhedskopiering af registreringer
  • Ændringer i registreringer eller bilag skal fremgå af systemet
  • Gendannelse af bogføringsdata skal ske i et maskinlæsbart format
  • Hvis en virksomhed ikke har indsendt sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter afsluttet første regnskabsår, kan Erhvervsstyrelsen lave en risikobaseret bogføringskontrol
  • Med de nye regler er der mulighed for betydelig større bøder – helt op til 1,5 mio. kr.

Opfylder du kravene i den nye bogføringslov?

Kontakt os, så hjælper vi dig!

HAR DU SPØRSMÅL, eller er der noget vi kan hjælpe dig med ?

#askmore

KONTAKT OS