<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

#Familien Spandow

People, planet og profit er en god ejerskabsstrategi.

Rentabilitet og bæredygtighed skal ikke ses som to forskellige størrelser, men som to sider af samme sag, siger Arild Spandow, administrerende direktør i Amesto.

Ejerne har valgt at omdirigere et tidligere ensidigt fokus på profit til øget fokus på samfund og mennesker gennem det, der kaldes en Tredobbelt bundlinje. Tredobbelt bundlinje betyder, at vores ledere skal levere på både People, Planet og Profit.

Amesto har arbejdet med det sociale aspekt af forretning siden 2012. Koncernens ejere har implementeret en 3P-model baseret på at måle virksomhederne ikke kun ud fra et økonomisk perspektiv, men også inddrage mennesker og miljø.

 

Ejerne har introduceret en 3P bonusmodel.

Et minimumsmål skal nås på alle P'erne for at bonussen kan opnås. Hvis vores gruppeledere leverer økonomiske resultater, men er under "minimum" for enten People eller Planet, vil de slet ikke kvalificere sig til bonussen. Vores ambition er, at ændringer vil sætte gang i en kædereaktion, hvor hvert led i hele organisationen bliver udfordret til at arbejde med de tre P'er som udgangspunkt. Rentabilitet og bæredygtighed er to sider af samme sag. 

 

 
 
 

HAR DU SPØRGSMÅL?

#askmore

Kontakt os