<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

1. aug.

Forretningen i fokus med Microsoft Fabric.

I maj lancerede Microsoft deres nye store satsning inden for data og analyse, Microsoft Fabric. Ved at samle nogle af de mest anvendte værktøjer til data og analyse på en enhedlig analyseplatform har de ikke blot gjort det nemmere for enhver organisation at arbejde med data, de lægger også fundamentet for en helt ny måde at arbejde på.

Ved lanceringen af Microsoft Fabric havde Microsoft fire vigtige salgsargumenter:

  • Komplet analytics platform
  • Lake centric og åben
  • Styrker alle forretningsbrugere
  • AI-drevet

I denne artikel vil vi dykke dybere ned i det tredje punkt: Hvordan Microsoft styrker forretningsbrugere.

 

Power BI og Synapse vs. Microsoft Fabric

Med Microsoft Fabric samler Microsoft de vigtigste værktøjer til lagring, transformation og visualisering af data på én samlet flade, der er tilgængelig fra Power BI Service. Udover en opgradering af flere af de eksisterende produkter lancerer Microsoft også flere helt nye produkter. Dette inkluderer bl.a. OneLake til ensartet lagring af alle data samt co-pilot, en AI-assistent, der kan skrive kode baseret på naturligt sprog.

Dette billede viser en oversigt over alle tilgængelige værktøjer til maskinlæring, AI og data i 2021:

Data-and-AI-Landscape-2021-v3-small

Kilde: https://mattturck.com/data2021/

At tage stilling til så mange leverandører og mulige kombinationer af værktøjer til data og analyse kan være nok til at få enhver IT-chef til at udskyde satsningen på data til næste år. Ved at samle alt, hvad der er nødvendigt for behandling af data på én platform, gør Microsoft det nemmere at komme i gang med data- og analyseprojekter. Det er ikke nødvendigt at sætte sig ind i funktionaliteten af utallige værktøjer og tage stilling til flere forskellige leverandører.

En samlet platform for data og analyse er dog ikke noget helt nyt, selv ikke for Microsoft. Det er ikke så længe siden, at Microsoft forsøgte at gøre noget lignende med Azure Synapse Analytics. Med undtagelse af co-pilot indeholder Synapse faktisk de samme elementer, som nu er flyttet til Fabric. Men der er alligevel flere vigtige forskelle mellem Fabric og Synapse Analytics. Disse forskelle drejer sig primært om at gøre de forskellige værktøjer nemmere at bruge og mere tilgængelige for forretningen.

 

Fra PaaS til SaaS – hva betyder det?

Med Fabric skifter Microsoft fra PAAS (Platform as a Service) til SAAS (Software as a Service). Dette giver to vigtige fordele:

  • Lettere at forstå betalingsmodellen: De, der har forsøgt at forudsige omkostningerne for en dataplatform i Microsoft Azure, ved, at det er let at få ondt i hovedet af det. Det gode ved Azure er, at det har været en "Pay-as-you-go" betalingsløsning. Fordelen ved denne løsning er, at du ikke betaler for mere lagring og regnekraft end det, du faktisk bruger. Ulempen er, at omkostningerne bliver lidt uforudsigelige. Med Fabric bruger Microsoft samme licensløsning, som vi kender fra Power BI: Du kan vælge mellem organisatorisk (Premium per user eller Capacity) eller brugerlicens (Pro).
  • Mindre konfiguration: At sætte et miljø op til lagring og transformation i Microsoft Azure kræver næsten en uddannelse i sig selv. Der er en række forskellige trin og mange valg, der skal træffes, bare for at have et fungerende miljø, hvor man kan begynde at hente data ind. Med Microsoft Fabric er alt allerede sat op fra start. Dette er en stor tidsbesparelse for udviklere og arkitekter, så de kan fokusere på det, der faktisk skaber værdi: nemlig processen med at udtrække værdi fra data.

DEN SORTE BOKS ÅBNES: SYNLIGGØRELSE AF DATA OG LETTERE SAMARBEJDE

Traditionelt set har IT, udvikling og data været opdelt i to områder: Back-end og front-end. Front-end er alt, hvad der er synligt for slutbrugerne. I data og analyse er det typisk Power BI, hvor færdige rapporter og dashboards præsenteres for brugerne. Back-end er alt det, brugeren ikke ser. I data og analyse handler det om alt, hvad der sker med udtrækning og bearbejdning af data, den klassiske opgave for Data Engineers. For forretningen kan dette anses som en sort boks. De sender en bestilling på data til IT/Data Engineering-teamet og håber, at de får tilbage, hvad de ønskede sig. Med Fabric åbner Microsoft den sorte boks og visker dermed ud mellem back-end og front-end og mellem forretning og IT.

Ved at synliggøre alle led i dataværdikæden bliver det lettere for forretningen at forstå, hvad der kræves for at få de svar, de ønsker sig. For forretningsbrugere har det hidtil været fristende kun at vælge Power BI, når de ønsker en ny analyse-løsning. Det vil sige, at de ønsker at forbinde Power BI direkte til kilderne, selvom det bryder med bedste praksis. For at kunne bevare historik, behandle kilder med API på en god måde, sikre sikkerhed og governance, bør der være et lag til lagring og konsolidering, før data visualiseres i Power BI. Nu gør Microsoft valget enkelt, du får dette lag uanset hvad.

 

Microsoft Fabric med AI co-pilot

For at imponere yderligere lancerer Microsoft den AI-genererede assistent co-pilot som det helt store trækplaster i Fabric. Denne er endnu ikke lanceret i Preview, men Microsoft har vist meget spændende materiale om, hvordan co-pilot kan bidrage til at støtte og effektivisere hele dataværdikæden. Med én sætning til co-pilot viser Microsoft, hvordan robotten laver færdige Power BI-rapportsider og genererer kodebidder til prediktiv analyse og maskinlæring. Det bliver utrolig spændende at se, hvordan dette kommer til at fungere i praksis.

Co-pilot vil naturligvis ikke give bedre resultater end det datagrundlag, den bruges på. Rollerne som Data Engineer og Data Analyst kommer nok ikke til at uddø med det samme, de vil bare få bedre hjælpemidler. Og det er dette, Microsoft virkelig er gode til: applikationer og systemer, der gør hverdagen i en virksomhed lidt nemmere. Rydde væk alle de små og tidskrævende opgaver i en virksomhed, som i sig selv ikke skaber egentlig værdi. De lægger op til bolden, så forretningen (hvis de følger med) kan sørge for smash.

 

FORENKLING AF DATA OG ANALYSE MED DET BEDSTE FRA OFFICE OG EXCEL

I 1985 lancerede Microsoft noget, der skulle have enorm effekt for virksomheder og organisationer over hele verden. Nemlig Excel. I 2021 blev det estimeret, at Excel havde mellem 0,75-1,2 milliarder brugere over hele verden - med andre ord bruger 1 ud af 8 mennesker i verden Excel. En af grundene til, at Excel er blevet så utrolig populært, er, at det er brugervenligt og tilgængeligt for alle. Med Fabric forsøger Microsoft at følge noget af den samme succesfulde opskrift, som de havde for Excel. Er det tilfældigt, at logoet til Fabric også er grønt? Med flere elegante træk bringer de Microsoft Fabric tættere på den klassiske Office-samling end f.eks. Azure Synapse har gjort.

Et eksempel på Fabrics brugervenlighed er, hvor nemt det er at tilføje nye data til OneLake. Du kan få adgang til OneLake direkte fra File Explorer, og på samme måde som du kan tilføje eller se filer i OneDrive, kan du nu tilføje eller se filer i OneLake. Dette er et langt skridt væk fra den ellers tidskrævende konfiguration af datakilder i f.eks. Power BI. Et andet eksempel er, hvordan det er muligt at kommentere i kode på samme måde som i Word-filer, hvilket vil gøre samarbejde endnu lettere.

Adgang til filer i OneLake fra File Explorer

 

Kommentering af kode i Notebooks

 

 

Opsummerende tanker

Med Microsoft Fabric sætter Microsoft forretningen i fokus og bidrager til demokratisering og tilgængeliggørelse af data for alle brugere. De lægger fundamentet for en helt ny måde at arbejde på. Microsoft Fabric kan være værktøjet, der muliggør den nye og meget omtalte form for dataarkitektur, Data Mesh. For en vellykket implementering af Data Mesh er det dog ikke nok med det rigtige værktøj. Data Mesh, hvor decentraliseret og domænedrevet data er en af de vigtigste principper, er en helt ny måde at tænke på og vil kræve store organisatoriske forandringer.

Øget tilgængelighed af data kan hurtigt føre til kaos med dårlig datakvalitet og øget risiko for overtrædelse af datasikkerhed. Med Fabric bliver det derfor endnu vigtigere at have fokus på Data Governance (styring og kontrol). Microsoft Fabric har mange funktioner til dette, men god styring og kontrol defineres og reguleres af mennesker. Det er heller ikke nok, at brugerne har adgang til værktøjet, hvis den generelle forståelse og kompetence omkring data er lav. 

Jo mere datamodne en virksomhed er, desto mere værdi vil den kunne hente. Når alt kommer til alt, er Microsoft Fabric stadig kun en teknologi. Og teknologi, selv kunstig intelligens, er et hjælpemiddel for mennesker.

Vi har stadig brug for kompetente mennesker, der kan stille de rigtige spørgsmål, definere de rigtige definitioner og bruge svarene på den rigtige måde.

Microsoft Fabric er stadig i Preview, men husk, at du kan prøve Fabric gratis i 60 dage. Så har du mulighed for selv at opleve, hvordan Fabric kan forbedre data og analyse i din organisation.

 

KONTAKT OSS GERNE

Vi er altid tilgængelige for at hjælpe dig! Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om Microsoft Fabric eller overvejer at implementere denne nye teknologi i din organisation, er du velkommen til at kontakte os. Vores erfarne BI-konsulentteam står klar til at vejlede dig gennem processen og hjælpe dig med at realisere det fulde potentiale i dine data.

Ingrid Ødegård Senior Consultant Insight i Amesto TechHouse