<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

10. feb.

Skyen er sikker, i et ellers usikkert 2023!

Vi har alle hørt, at skyen er fremtiden for vores forretningssystemer, men hvorfor? Det vil jeg forsøge at svare på i dette blogindlæg.

Mange er måske nødt til at tænke nyt og finde andre måder at arbejde på, i et cloud-system. Dette kan være både udfordrende og besværligt. Men lad os alligevel se lidt på dette.

Er skytjenesterne modne nok til, at det er sikkert for os at migrere vores kernesystemer til skyen? Hvad driver os hen imod dette skift? Hvad skal du tænke på før et skifte? Og hvorfor er cloud så godt? Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, og ingen af dem er lette at besvare. 

Som du ved, lever vi i en turbulent verden. Verdensbilledet vil i større eller mindre grad påvirke os alle, og de valg vi træffer fremadrettet. Vi har geopolitiske og økonomiske aktiviteter af varierende intensitet, på et niveau, vi ikke tidligere har set, og vi er underlagt hurtige ændringer i det politiske billede. Der er stor sandsynlighed for, at vi vil se en mere ustabil økonomisk situation i fremtiden. Vi ser allerede, at renten stiger, omkostningerne stiger, inflationen stiger, og mange forsøger at tage forskellige tiltag for at justere dette. Derudover er der indenfor mange sektorer stor mangel på medarbejdere.

Udfordrende at få nok arbejdskraft 

Flere virksomheder oplever, at der er stor mobilitet på arbejdsmarkedet, og at det er svært at få det rigtige personale på plads, og  En nylig Gartner undersøgelse viser også at det noget, der er begyndt at bekymrer it-cheferne. Undersøgelsen viser, at it-chefer nu mener, at ressourcer og talent er den største udfordring, tidligere har dette ligget på 5-8. pladsen.

most demanding work probl illustration

Vi ser også at der nu er flere ledige jobs end der er personer til disse.

unenployed pr job illustration

På verdensplan mistede mange deres arbejde under pandemien, men i kølvandet på Covid ser vi, at der er mangel på arbejdskraft, og der er et stort overskud af ledige jobs. Hvilken effekt vil dette have?

Flere virksomheder kigger fx. på løsninger, der kan opfylde deres ønsker til øget produktivitet eller som kan hjælpe til mindre lokal administration. 

Hvorfor Skybaseret?

Her er nogle fordele ved at gå cloud-vejen:

 1. OPDATEREDE SYSTEMER SPARER TID OG RESSOURCER
  Det er vigtigt at have et system, som altid er opdateret og hvor der ikke skal tænkes på opgraderinger. Med et skybaseret system får du automatisk løbende forbedringer, ikke opgraderinger! Dette sparer tid og ressourcer.

 2. REDUCER BEHOVET FOR EN EGEN SERVERPARK
  En skybaseret løsning fører til mindre administration af en lokal IT-park. Flytter du dine kernesystemer over i en cloud-løsning, vil behovet for at have din egen serverpark formindskes eller helt forsvinde. Det betyder, at der bruges mindre tid på administration og ressourcer.

 3. IKKE BEHOV FOR AT HOLDE DIG OPDATERET PÅ IT-SIKKERHEDSLØSNINGER

  Selvom du er ansvarlig, er det cloud-udbyderne som står for for sikkerheden. Leverandørerne har gode systemer og rutiner til at sørge for, at din løsning er sikret. Det betyder, at du ikke konstant behøver at holde dig opdateret på, hvilke it-sikkerhedsløsninger du skal bruge for at sikre dine data.

 4. TILGÆNGELIGHED HVOR SOM HELST OG NÅR SOM HELST
  I alle cloud-tjenester er der login via en browser. Det betyder, at du kan udføre, hvad du vil i systemet, hvorfra du vil, når du vil.

 5. STANDARD API-INTEGRATION TIL TREDJEPARTSSYSTEMER
  Mange virksomheder har, udover et godt ERP-system, også brug for gode tredjepartsløsninger. Integrationer har ofte været et ord, der har været synonymt med store omkostninger. Med cloud-tjenester kan standard API-integrationer blive sat op mod tredjepartssystemer. Det betyder, at tjenesten kan gøres tilgængelig for dig enten helt uden eller med mindre justeringer.

 6. OMKOSTNINGSEFFEKTIV
  Ofte er omkostningsbilledet ved at have et ERP-system komplekst. Du har brug for servere, licenser, driftsudbydere, it-sikkerhedstjenester og meget mere. Hertil kommer udgifter til en licens til selve ERP-systemet og opgraderinger, der skal foretages en eller flere gange om året. Denne tid er nu forbi! Ved at flytte systemet til skyen kan du se hele omkostningsbilledet i ERP-systemets abonnementsomkostninger. Det sparer virksomheden ofte meget på. Derudover vil du også kunne se, at det er fordelagtigt at flytte alt til skyen!

 7. TIDSEFFEKTIVT
  Nedetid på IT-systemet på grund af ændringer er også noget, virksomhederne ikke har tid til. For eksempel kan opgraderinger føre til, at produktionen i driftsnetværket er nødt til at lukke ned, ofte i 48 timer eller længere. Med produktion, der kører næsten 24/7, er dette ikke længere holdbart for virksomheder, og der er behov for at flytte ERP-systemet over i skyen for at kunne have mindre nedetid og arbejde hurtigere. Med et cloud-baseret ERP-system vil der ske løbende forbedringer uden nedetid, hvilket betyder højere produktionstid. 

Er systemerne modne nok?

Min erfaring er, at mange har udskudt migreringen til cloud-baseret ERP, fordi der har været en forventning om at løsningen skulle indeholde gode indsigtsløsninger, gode automatiseringsprocesser, kunstig intelligens og maskinlæring. Nu har flere af de største ERP-spillere fået dette på plads!

Mange af vores kunder har ønsket at bruge standard ERP-systemer for at holde omkostningerne nede. Det er noget mange tjenesteudbydere har talt meget om. Vi ser dog, at der ofte skal skabes systemer uden for løsningen for at kunne imødekomme kundernes ønske om automatiserede processer og gode indsigtsløsninger. Flere systemer giver nu mulighed for justeringer i selve cloud-systemet, hvilket betyder, at standardtjenester kan bruges. Der er et ønske og forventning om en hurtig implementering/migrering ved skift til et cloud-baseret ERP-system.

Men, hvad er så udfordringerne med migrering til skybaseret ERP?  

Ja, de databaser, du har, kan ikke migreres direkte. Det kræver, at du skal uploade den eksisterende database til fx et Excel-ark for at rense, konvertere, ændre og klargøre den til at blive uploadet i det nye system. Det kan betyde, at ikke al information kommer med over i det nye system. Derudover skal alle i organisationen trænes i det nye system, og processer og rutiner skal skabes på ny. Det nye ERP-system er normalt hurtigt oppe at køre, men implementering tager ofte tid. Mange større virksomheder har derfor ventet med at migrere.

Nogle ERP-systemer tilbyder nu migreringsløsninger, hvor du opbevarer al data, historik og opsætning, når du "opgraderer" til deres cloud-løsning
. Så vil du også kunne genbruge den ekspertise du har internt og adoptionen af ​​det nye system tager kortere tid.

Behovet for tilpasning, justeringer og special tilretninger er nødvendigt for mange. Tidligere har cloud-baserede systemer ikke haft denne mulighed, men det kommer med fuld fart. Nogle systemer muliggør rigtig gode tilpasninger af skærmbilleder, processer og rutiner i programmet. Derudover gør de det muligt at udvide datamodellen med egne felter.

Hvad bør du tænke på?

Det er svært at give et kort og enkelt svar på mange af disse spørgsmål, da der ofte er store variationer fra virksomhed til virksomhed. Dagens licens- og cloud-baserede abonnementsaftale er ofte ikke sammenlignelige. Det er vigtigt, at man ser på hele omkostningsbilledet og sammenligner de forskellige løsninger med hinanden, samt afvejer de fordele og ulemper, som en migration vil have. Vi har set, at de fleste virksomheder sparer store mængder penge ved at flytte til skyen.

I skyen betaler man for det, man bruger, så det er ikke ualmindeligt, at virksomheder halverer deres it-omkostninger ved at flytte til skyen. I et cloud-produkt er det normalt også planlagt, at processer skal automatiseres. Når man har opsat forskellige processer, metodikker og tredjepartsløsninger i sit nuværende system, er det vigtigt at se på, om disse kan erstattes af standard cloud-løsninger i det nye system.

For at opsummere hvad jeg har nævnt her nu; så ser vi, at den turbulente verden og manglen på ressourcer gør, at it-chefer føler, at de skal ændre måden, de køber fra ejerskab til service. Dette fører til en øget investering i cloud-tjenester. Vi har brug for stabilitet og sikkerhed i systemerne, og at de til enhver tid er opdaterede, og at sikkerheden ivaretas. Du får også nemmere adgang til systemet, hvilket har været utrolig vigtigt under pandemien. Cloud-produkterne er også blevet meget mere modne og de tungere systemer kommer nu, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dig som du ønsker. Ikke mindst tilbyder nogle leverandører nu en lettere migrering og hurtig overtagelse af systemet. Der er kun én ting at sige; Nu er det tid til at flytte dit ERP-system ind i skyen!

Kontakt os gerne for mere information.

DAVID BERGE FROGNER David Berge Frogner arbejder som Head of Contracts and Business Development ERP og er projektejer for SkyNXT-teamet.