<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

220 forskellige sko-butikker vælger Visma Business som ét samlet økonomisystem.

220 FORSKELLIGE SKOBUTIKKER VÆLGER

Visma Business som ét samlet økonomisystem.

Shoe-D-Vision, der er central indkøbs- og markeds­føringsorganisation for skokæderne Skoringen, Zjoos samt en række ECCO-shops i Danmark og Norge, har indgået aftale med nordiske Visma Software og partneren Amesto Solutions om et nyt, fælles økonomisystem."Vi skal kunne favne det hele - og vi skal anerkende, at der er en anden verden ude i frontlinjen hos kunderne end her på hovedkontoret. Derfor har det været helt afgørende, at vi har kunnet sætte os i butikkernes sted i processen med at finde det rigtige økonomisystem.”

Asger Simonsen, IT-chef, Shoe-d-vision

,

 

Implementeringen af et nyt økonomisystem skete som som led i en klar strategi om at styrke Shoe-d-vision og deres 220 medlemsbutikker i Danmark og Norge, så den frivillige kæde står endnu bedre rustet til fremtiden.

- Som central serviceleverandør skal vi kunne favne det hele. Og vi skal anerkende, at der er en anden verden ude i frontlinjen hos kunderne end her på hovedkontoret. IT-strategien er klar og tydelig: Vi skal levere konkurrencefordele til ejerkredsen. Derfor var det helt afgørende, at vi kunne sætte os i medlemmerne sted, da vi i foråret 2015 gik i gang med at finde det rigtige økonomisystem, siger IT-chef Asger Simonsen fra Shoe-d-vision.

Som detailhandelskæde er Shoe-d-vision i et stærkt konkurrencepræget marked med stigende nethandel fra store udenlandske aktører som Zalando.

- Det er vores ambition at tage kampen op og styrke vores position på markedet. Vi investerer derfor massivt i butikkerne og i vores IT-systemer, understreger Asger Simonsen.

Bistand fra konsulenthus

Det er det uafhængige konsulenthus inden for rådgivning om ERP-løsninger, Herbert Nathan & Co, der har assisteret Shoe-d-vision med at udarbejde kravspecifikation og efterfølgende faciliteret processen med at finde det rigtige økonomisystem og den rigtige leverandør.

- Når man skal finde en IT-leverandør, er det vigtigt, at ikke kun den tekniske løsning opfylder de funktionelle krav. Kemien med leverandøren skal også passe, både med IT-afdelingen, der har en central rolle både før, under og efter valget, men også med butikkerne, der jo er de reelle kunder af et IT-system, forklarer Torben Storgaard fra Herbert Nathan & Co.

Respekt for autonomien

Torben Storgaard understreger bl.a. vigtigheden af at respektere autonomien i de selvstændige ejeres butikker samtidig med, at man høster de indkøbsfordele, som kapitalkæderne opnår.

- De mulige IT-leverandører, vi indstiller til at byde på en opgave som denne, skal derfor være hårdt kvalificeret ud. Shoe-d-vision havde opstillet en række krav, der var en god blanding mellem kortsigtede behov og langsigtede ønsker. Et væsentligt krav var eksempelvis også, at de ønskede størst mulig sikkerhed for, at den pågældende leverandør også er her i morgen, understreger Torben Storgaard.

 

Systemleverandør med forretningsforståelse

Som systemleverandør til en stor og forskelligartet kæde af butikker er det ifølge Asger Simonsen essentielt at have forståelse for den forretning, Shoe-d-vision og medlemmerne driver. For Shoe-d-vision har det også været helt afgørende at indlede samarbejde med en leverandør, de kunne vokse med. Herudover var det et essentielt krav fra Shoe-d-vision, at kædens nye økonomisystem skulle være forberedt til en senere integration med deres kassseløsning og for tidsregistrering.

- Økonomisystemet er sidste del af en full carpet-løsning inden for vores IT-systemer, hvoraf flere er egenudviklede, blandt andet lagersystemet. Sammen med Herbert Nathan udarbejdede vi et regneark med en vægtet score. Kun én leverandør kunne aflæses, og det var Amesto Solutions, der bød ind med et skalérbart og fleksibel økonomisystem fra nordiske Visma Software, fastslår Asger Simonsen.

”Best of Breed”

Amesto, der er Nordisk leverandør og en af Vismas store partnere, var derfor et naturligt valg som implementeringspartner af Visma Business-systemet.

- Hos Amesto arbejder vi ud fra kundens krav og behov. Vores tilgang er, at kunden skal have en program-suite, der består af ”best of breed” løsninger. En professionel håndværkers værktøjskasse består jo heller ikke af samme mærke på alle værktøjer. Saven kommer fra én producent, boremaskinen fra en anden og hammeren fra en tredje. I dette tilfælde fandt vi, at Visma Business var dét økonomisystem, der bedst indfriede kravene, forklarer Tonny Greiner fra Amesto.

Investerer massivt i fremtiden
Her har Shoe-d-vision også opbygget et messekoncept, der sikrer, at medlemmerne har adgang til ca. 25.000 artikler samlet fra ca. 30 mærkevareleverandører samt Shoe-d-visions eget vareprogram. Ved at alle varer og leverandører er samlet i eget Messesystem sikres et samlet overblik over ordrer og budget.

- Systemet sparer butikkerne for både tid og ressourcer i indkøbsprocessen, idet indkøbet for 220 butikker på to markeder sikres på blot seks dage. Budget og opfølgningsmodulet er også en god hjælp til den enkelte til at sikre det rette indkøb, understreger Asger Simonsen.

Modellen er angiveligt et foregangseksempel i Nordeuropa og et eksempel på, hvordan kæden konstant søger at være på forkant for at bevare konkurrenceevnen og styrke sin position på markedet.

De foreløbige resultater af de senere års investeringer ser ud til at bære frugt, og investeringen i det nye Visma Business-økonomisystem er endnu et led i kædens oprustning til den fremtidige konkurrence.

HAR DU SPØRGSMÅL?

#askmore

KONTAKT OS