<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Nature61_2120x670

Fra bæredygtighed til implementeringsstyrke.

22. juni 2022

For at være en attraktiv arbejdsplads og en foretrukken samarbejdspartner skal virksomheden tage en aktiv rolle som social aktør. At vælge en arbejdsplads handler om innovation, værdiskabelse og engagement. Det var afgørende, da vores administrerende direktør i Amesto TechHouse, Kristine Hofer Næss, skulle vælge sin nye arbejdsplads, efter hele 14 år hos Microsoft.

- For mig handler det om at have klare mål og ambitioner om at bidrage til samfundets udvikling. Dette var hovedårsagen til, at jeg valgte at blive ansat hos Amesto. I Amesto er innovation og bæredygtighed højt på agendaen, og vi bliver derfor målt på parametrene people, planet og profit.

Amesto er en familiedrevet virksomhed. Amesto Group havde en omsætning på mere end NOK 1 milliard i 2021 og mere end 1.000 ansatte. Amesto-historien strækker sig 70 år tilbage i tiden, og har på mange måder udviklet sig fra at arbejde fra en klassisk filantropisk tankegang til at arbejde med en moderne tankegang om en tredobbelt bundlinje.

Kristine Hofer Næss, CEO i Amesto TechHouse

Kristine Hofer Næss

CEO, AMESTO TECHHOUSE

Fra økonomisk til bærekraftigt fokus

Ejerne af Amesto er alle aktive i driften og mener, at lønsomhed og bæredygtighed skal gå hånd i hånd for at sikre en fremtidssikret og rentabel vækst. Derfor introducerede de den tredobbelte bundlinie; en model, der bygger på at måle virksomheden ikke kun ud fra et økonomisk perspektiv, men også ud fra et perspektiv, der omfatter mennesker og miljø.

- Vi måler succes ud fra tre parametre; people, planet og profit, forklarer Kristine. Vi måler People gennem månedlige engagementsundersøgelser, både hos vores kunder og hos bvores medarbejdere. I forhold til Planet har vi sat konkrete mål for mangfoldighed og bæredygtighed.

For Kristine har de aktive og visionære ejere af Amesto lagt grunden til dette arbejde. Bæredygtighed i Amesto handler ikke kun om at "gøre godt", men om at opbygge nye forretningsmuligheder, om at skabe bæredygtige værdier og lave langsigtede investeringer.

- En god ejerstrategi er vigtig, for deres strategi påvirker vores medarbejdere i meget høj grad. Derfor er det ikke kun vigtigt, at vores ejere er drivere for andet end profit – det er grundlæggende.

Er Corporate Social Value en konkurrencefordel?

En af udfordringerne ved social værdiskabelse kan være, at social ansvarlighed ofte opfattes som et rent omkostningscenter og ikke et profitcenter. Men værdiskabelse handler lige så meget om nye forretningsmuligheder, der kan forbedre lønsomheden og styrke konkurrencepositionen.

- Virksomhedens sociale værdi er langt mere end pro-bono-arbejde, siger Kristine. Det handler om strategiske forretningsprojekter. Et eksempel på dette i Amesto-koncernen er Amesto Aces, hvor man i samarbejde med NAV og Salesforce certificerer dem, der ellers ville stå udenfor arbejdslivet. Det reducerer ikke kun udstødte i samfundet, men det reducerer også manglen på tech-hoveder. Aces er med til at give en klar stemme til dem, der ikke har en, og er samtidig et tydeligt eksempel på, hvordan det er muligt at drive både rentabelt og bæredygtigt.

I 2022 blev Amesto kåret som Norges 3. mest innovative virksomhed. Vi mener, at dette skyldes, at Amesto har faciliteret intrapreneurship, og at bæredygtighed er en del af forretningsstrategien.

Nature13_670x970

BÆREDYGTIGHED ER MERE END AT KØBE C02-KVOTER

Bæredygtighed er mere end blot CO2-regnskab, og du skal arbejde og innovere på mange fronter på samme tid.

- De fleste arbejder med bæredygtighed, men det er forskelligt hvordan, siger Kristine. Bæredygtighed handler ikke kun om klassisk pro bono arbejde, men om at bekymre sig om det, der sker omkring dig, og samtidig skabe værdi. For Amesto handler det om at tage en klar position i at udfordre og hjælpe kunder med at nå deres bæredygtighedsmål. Det er præcis, hvad vi udtrykker gennem vores nye position og vores mål om "Styrkelse af vores kunde med indsigt til at træffe gode valg for mennesker, planet og profit".

En konkret kundecase er grossistvirksomheden Blomsterringen, som Amesto TechHouse har arbejdet sammen med i flere årtier. Gennem digital indsigt har Blomsterringen forbedret både produktions- og transportplanlægning. Det har ført til både mindre spild af blomster og mindre udslip fra tung transport. Blomsterringen beregner nu deres  produktionsbehov ud fra den rette indsigt, og planlægger kørselsruter på en meget smartere måde.

Havnen i Bergen er et andet godt eksempel, der har som mål at blive en af ​​de reneste havne i verden, målt gennem Environmental Port Index. Amesto giver kunden indsigt via Power BI og hjælper med at vise, hvordan de skal investere for at realisere miljøfordele. En del af løsningen er, at de mest miljøvenlige skibe får rabat på havneleje. Så bliver det hurtigt rentabelt at drive miljøvenligt.

Under Amesto-paraplyen finder vi flere virksomheder, der har taget den tredobbelte bundlinje til sig i deres forretningsmodel. Et vigtigt bidrag fra Amesto NextBridge har været at udvikle en digital løsning til at optimere biernes vej til madskålen. Bier udgør som bestøvere en meget vigtig del af økosystemet, og da man så, at bierne døde i stort antal, fordi de ikke kunne finde føde inden for den passende radius, opstod et behov for at udvikle nye løsninger. Ved at indsamle indsigt om bierne inde i selve kuben, var biavleren/landmanden i stand til at flytte bistaderne til en bedre placering, der var med til at reducere bidødeligheden, optimere bestøvningen og forbedre planlægningen af ​​både landbrugsjord og byområder.

Sådanne projekter leverer ikke kun vigtige bæredygtighedsmål til virksomheden, men skaber engagerede medarbejdere, nye partnere og nye muligheder. Og redder verden lidt.

Hvordan operationaliserer Amesto bæredygtige mål?

Amesto arbejder løbende på at forankre og implementere nye bæredygtige løsninger ved at engagere medarbejderne og synliggøre effekter og ændringer.

- Vi vil gerne vise, at servicevirksomheder også kan drive innovation omkring bæredygtighed, det er ikke kun forbeholdt dem, der laver produktion, forklarer Kristine. Vi arbejder kontinuerligt med teknologi og løsninger, der fremmer bæredygtighed. Medarbejderne skal kunne påvirke og gøre en forskel.

Kristine mener, at erhvervslivet har et stort ansvar for at øge kompetencen og styrke interessen for især teknologi. Kristine er selv administrerende direktør i Amesto TechHouse, men har også været med til at stifte ODA-netværket, Nordens førende netværk for mangfoldighed inden for teknologi.

- Amesto er en af ​​70 partnervirksomheder i ODA-Nettverk, og ejer Arild Spandow har også skrevet under på CEO Commitment. For som vores ejer Arild Spandow siger; "Det starter i toppen." Vores ledere skal være lige så involverede og engagerede i mangfoldighed som organisationen. Det er lidt ligesom greenwashing. Hvis du ikke mener det, så har det ingen effekt.

For at finde de bedste teknologiske løsninger for fremtiden har vi brug for en mangfoldighed af ekspertise og perspektiver. - Vi håber at kunne inspirere andre servicevirksomheder, men brænder også for at lære af andre. Vi er ikke perfekte, og vi arbejder konstant på dette i tankerne.

For at vinde både kunder og kandidater skal du handle både med dit hoved og med dit hjerte.

Podcast-episode

Kristine gæster BearingPoints Talks.

Kristine, som er CEO for Amesto TechHouse, er vært for podcasten BearingPoints Talks.

I episoden fortæller hun om Amestos tilgang til bæredygtighed, intrapreneurship, innovation og den tredobbelte bundlinje.

BearingPoint Logo